logo

Тест: Контролна работа на системи уравнения от втора степен с две неизвестни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Реши системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll \frac1x+4+\frac1y-2=\frac32\\ \\ \frac2x+4+\frac3y-2 = 4 \\ \endarray\right.
2
Дадена е системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll \frac2x-1-\frac1y+2=\frac12\\ \\ \frac1x-1+\frac2y+2 = \frac32 \\ \endarray\right.
 • a) Избери системата, която се получава след подходящо полагане в дадената система.
 • b) Намери наредената двойка, която е решение на системата.
3
Реши системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 4x^2-4xy+y^2=0\\ \\ 4x^2+y^2-6x = 2 \\ \endarray\right.
4
Ако увеличим произведението на две естествени числа с по-голямото от тях, ще получим 15. Ако намалим произведението им с по-малкото от тях, ще получим 8.
 • Кои са двете числа?
5
Ако увеличим произведението на две естествени числа с по-малкото от тях, ще получим 15. Ако съберем техните квадрати, ще получим 25.
 • a) Коя е системата, която получаваш, за да решиш задачата?
 • b) Кои са двете числа?
6
Намери решенията на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2-y^2=0\\ \\ x^2+y^2 = 2 \\ \endarray\right.
7
Сумата от квадратите на две последователни естествени четни числа е 20.
 • Кои са числата?
8
Свържи всяка от системите с подходящото полагане за нея.
9
Реши системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 3x^2+y^2-12x=16\\ \\ y^2-10xy+25x^2 = 0 \\ \endarray\right.
10
Вярно ли е, че двойката числа (-2;3) изпълнява условията?
 • Произведението на двете числа, събрано с квадрата на по-голямото, е равно на 3.
 • Произведението на двете числа, събрано с квадрата на по-малкото, е равно на -2.
11
Намери системата, чието решение са двойките числа \boldsymbol(-2;2) и \boldsymbol(1;-1).
12
Намери наредените двойки решения на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll \frac1x^2+\frac4y=-6\\ \\ \frac3x^2-\frac1y = 8 \\ \endarray\right.
13
Ако увеличим произведението на две положителни числа с по- голямото от тях, ще получим 63. Ако намалим произведението им с по- малкото от тях, ще получим 48.
 • Напиши получените числа, като започнеш с по-малкото, без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
14
Цветна леха с формата на правоъгълник трябва да се огради с дъски.
 • Ако знаеш, че лицето на правоъгълника е \boldsymbol8 m^2, а неговият периметър е \boldsymbol12 mнамери дължините на малките и големите дъски.
15
В парка има 28 деца на велосипеди – с по 2 и с по 3 колела. Общият броя на колелата на всички велосипеди е 69.
 • Колко са децата на триколесните велосипеди?

Описание на теста

Хайде, сега е ред да потренираш за контролна работа! С онлайн теста по математика за 9. клас "Контролна работа на системи уравнения от втора степен с две неизвестни" ще видиш, че всичко е лесно, защото вече си подготвен как да решаваш такива системи със заместване и полагане. С този тест ще се научиш бързо да съставяш системи, с които да решаваш интересни текстови задачи и докато се забавляваш, ще се подготвиш за контролните работи в училище. Ти си на ход!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се