logo

Тест: Тангенс и котангенс на остър ъгъл. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението?
  • tg\alpha .cotg\alpha =1
2
Кои от формулите са верни?
3
Коя е грешната формула?
4
Вярна ли е формулата?
  • cotg\alpha =\fracsin\alpha cos\alpha
5
Кои са верните формули?
6
Свържи със съответния знак за сравнение така, че да е вярно.
7
Подреди по големина, като най-горе поставиш най-малката по стойност тригонометрична функция.
8
Пресметни и свържи търсената тригонометрична функция с нейната стойност.
9
Ако sin\alpha =0,6, намери останалите тригонометрични функции и ги свържи със стойността им.
10
Намери и свържи стойностите, ако cos\alpha =\frac817.
11
Дадено е tg\alpha =\frac512. Намери и свържи останалите функции със стойностите му.
12
Ако cotg\alpha =\frac724, намери sin\alpha,cos\alpha.
13
Даден е правоъгълник ABCD,\alpha =\sphericalangle BAC,AC=\sqrt182cm,BC=\sqrt7cm. Намери cotg\alpha.
14
Ако tg\alpha +cotg\alpha =2, намери и свържи тригонометричните функции със стойностите им.
15
Пресметни стойността на израза sin\alpha +cos\alpha, ако tg\alpha =\frac34.
  • Отговора запиши във вида 99/100.

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 9. клас "Тангенс и котангенс на остър ъгъл. Важни задачи" ще си припомниш и затвърдиш формулите за тангенс и котангенс. Ще ги прилагаш в интересни задачи, в които трябва да намираш стойности на четирите тригонометрични функции. Ще сравняваш стойности на тангенс и котангенс на остър ъгъл. Всички тези важни задачи ще те направят успешен ученик по математика. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се