logo

Тест: Приложение на Питагорова теорема в задачи с хорди в окръжност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Около равнобедрен триъгълник с основа 14cm и бедро 25cm е описана окръжност с диаметър \frac62524cm.
2
Даден е квадрат с дължина на страната 6\sqrt2cm. Да се намери радиусът на описаната около квадрата окръжност.
3
Около окръжност с радиус 6 cm е описан равнобедрен трапец с бедро 13 cm. Да се намерят основите на трапеца.
4
Хорда в окръжност с радиус 17 cm е на разстояние 15 cm от центъра на окръжността. Намери дължината на тази хорда.
5
Намери страната на квадрат, вписан в полуокръжност с радиус R=10\sqrt5cm.
6
Дадена е окръжност с център О и радиус 10 cm и точка Р като ОР = 6 cm. Да се намери дължината на хордата през Р, перпендикулярна на ОР.
7
Разстоянията между центровете на две окръжности с радиуси 11 cm и 4 cm е 25 cm. Намери дължината на общата им външна допирателна.
8
Две пресичащи се окръжности имат обща хорда 24 cm. Да се намери централата на окръжностите, ако радиусите им са 13 cm и 15 cm.
  • Упътване: Централа е отсечката, свързваща центровете на две окръжности.
9
В окръжност с радиус 6 cm е построена хорда с дължина 10 cm. Намери разстоянието от центъра на окръжността до хордата.
10
Две външно допиращи се окръжности имат радиуси 50 cm и 32 cm. Да се намери дължината на общата им външна допирателна.
11
Две пресичащи се окръжности с радиуси съответно 5 cm и 4 cm имат обща хорда AB.
  • Да се намери централата на окръжностите, ако разстоянието от центъра на едната окръжност до хордата е 2 пъти по-голямо от разстоянието от центъра на другата окръжност до хордата.
12
Дадени са две окръжности k1\left ( O1;R1=12cm \right ),k2\left ( O2;R2=7cm \right ). Построена е общата им външна допирателна M1M2 и O1O2:M1M2=\sqrt5:2. Да се намери тази допирателна.
13
Гръмоотвод предпазва площ във формата на окръжност с радиус два пъти по-голям от височината на гръмоотвода. Каква най-малка височина трябва да има гръмоотвода, за да предпази сграда с дължина 15 m и ширина 8 m?
14
Върховете на правоъгълник, вписан в окръжност, я делят на четири дъги. Да се намерят разстоянията от средата на едната голяма дъга до върховете на правоъгълника, ако страните му са 7 cm и 24 cm.
15
В краищата на диаметъра AB към окръжност са построени допирателни t1 и t2. Друга допирателна пресича t1 и t2 съответно в точките C и D. Радиусът на окръжността може да се изрази чрез отсечките AC и BD и той е:

Описание на теста

В този тест към видео урока по математика за 9. клас "Приложение на Питагорова теорема в задачи с хорди в окръжност" ще затвъдиш знанията си за Питагорова теорема и ще ги прилагаш, за да намираш различни елементи в окръжността – хорда, диаметър, радуис, допирателна. Това ще ти помогне с лекота да се справиш в часовете по математика и да получаваш отлични оценки. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се