logo

Тест: Метод на интервалите за решаване на квадратни неравенства и неравенства от по-висока степен

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Решението на неравенството (x-1)(x-2)<0 e x\in (1;2)
2
Дадено е неравенството (x+1)(x-3)>0. Намерете решението му.
3
Вярно ли е, че интервалът x\in (-\infty ;1)\cup (3;+\infty ) е решение на неравенството x^2-4x+3>0
4
Решението на неравенството x^2+3x-10<0 е:
5
Намерете решението на неравенството (x+2)(x+4)<0.
6
Решете неравенството (x-1)(x-2)(x-3)>0.
7
Свържете неравенствата с интервалите, които са им решения.
8
Интервалът (-3;2) е решение на неравенството:
9
Решете неравенството (x-5)(7-x)(x+6)\leq 0.
10
Свържете неравенствата с решенията им.
11
Дадено е неравенството x(x+11)(27-x)>0. Решението му е:
12
Решете неравенството (3-x)(5+x)(7-x)(x+9)>0:
13
Фирма трябва да изпрати в 4 h 30 min камиони, които да доставят суровина от град А, който се намира на разстояние 180 km, така че те да се върнат не по-късно от 13:00 h (не се взема предвид времето за товарене). С каква скорост трябва да се движат камионите, ако средната скорост на отиване е с 5 km/h по-голяма от скоростта на завръщането им?
14
Основните ръбове на правоъгълен паралелепипед са 15 cm и 6 cm. Намерете височината h на паралелепипеда, ако лицето на повърхнината му не надминава лицето на повърхнината на куб с ръб h.
15
Цената на телевизор, който струват 200 лв., се намалява двукратно с един и същ процент. С какъв процент може най-много да се намали цената така, че след второто намаление, телевизорът да струва не по-малко от 180,50 лв.?

Описание на теста

В онлайн теста по математика за 9. клас върху метод на интервалите за решаване на квадратни неравенства и неравенства от по-висока степен ще затвърдите знанията си и ще прилагате с умение метода на интервалите. Не забравяйте да определите знака на а, да намерите корените, които да нанесете на числовата ос и да определите знаците в интервалите. Това ще доведе до правилно и вярно намиране на решението на неравенствата от теста, за да си гарантирате шестици по математика.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се