new-logo

Тест: Вероятност на сума на съвместими събития

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Събитията А и В са съвместими, когато могат да се случат едновременно.
2
От тесте с 52 карти теглим една карта. Събитията "Изтеглената карта да е червена или асо" са:
3
Кои от изброените събития са съвместими?
4
Вярна ли е формулата за пресмятане на вероятност на съвместими събития? P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)
5
На 7 червени картончета са написани цифрите от 1 до 7. На 11 сини картончета са написани цифрите от 1 до 11. Изтеглено е едно картонче. Събитието А е изтегленото картонче да е синьо. Събитието В е изтегленото картонче да е нечетно число. Кое от изброените множества е сечението на двете събития?
6
На 7 червени картончета са написани цифрите от 1 до 7. На 11 сини картончета са написани цифрите от 1 до 11. Изтеглено е едно картонче. Намери вероятността изтегленото картонче да е синьо или с нечетно число.
7
От тесте от 52 карти е изтеглена една карта. Намери вероятността изтеглената карта да е дама или пика.
8
Изтеглена е 1 карта от тесте от 52 карти. Намери вероятността изтеглената карта да е картинка (асо, поп, дама, вале) или каро.
9
Намери вероятността при хвърляне едновременно на зар и монета да се падне или четворка на зара, или тура на монетата, или четворка на зара и тура на монетата.
10
Намери вероятността при хвърляне на два зара сборът от точките на двата зара да е по-малък от 4 или нечетно число.
11
Намери вероятността при хвърляне на два зара сборът от точките на двата зара да е по-голям от 9 или четно число.
12
Намери вероятността при хвърляне на два зара сборът от точките на двата зара да е четно число или число, кратно на 3.
13
Намери вероятността при хвърляне на два зара да се паднат поне на един зар повече от 2 точки.
14
Хвърлени са едновременно монета и зар. Намери вероятността да се падне или четен брой точки на зара, или тура на монетата, или четен брой точки на зара и тура на монетата.
15
В кутия има 15 сини и 25 червени топки. Сините са надписани с числата от 1 до 15, а червените - с номерата от 1 до 25. Намери вероятността изтеглената една топка да е синя или с номер, който е делител на 50.
  • Запиши отговора в десетична дроб.

Описание на теста

Да хвърлим заровете! И ще намериш вероятностите на съвместими събития в онлайн теста по математика за 9. клас. Освен зарове, ще пресмяташ вероятности с различни житейски ситуации, като картончета, монети, карти, а защо не и вероятността за шестица по математика. Направи теста, попълни пропуските си и се упражнявай! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (46)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се