logo

Тест: Решаване на равнобедрен и равностранен триъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Височината в равностранен триъгълник със страна 6cm е равна на 3\sqrt3cm.
2
Лицето на равностранен триъгълник със страна 4cm е равно на 4\sqrt3cm^2.
3
Радиусът на описаната около равностранен триъгълник със страна 9cm окръжност е:
4
Радиусът на вписаната в равностранен триъгълник със страна 12cm окръжност е:
5
Даден е равностранен триъгълник със страна 22cm. Намери височината на триъгълника.
6
Да се намери височината към основата в равнобедрен триъгълник с основа 10cm и бедро 8cm.
7
Даден е равнобедрен триъгълник с бедро 30cm и височина към основата 18cm. Дължината на основата е:
8
Около окръжност е описан равнобедрен триъгълник с основа 12cm и бедро 10cm. Намери височината към основата и радиуса на вписаната окръжност.
9
Даден е равностранен триъгълник със страна 36cm. Свържи всяка от търсените отсечки с дължината ѝ.
10
Около окръжност с радиус r=1cm е описан равностранен триъгълник. Да се намери дължината на страната и лицето на триъгълника.
11
Височината към основата в равнобедрен триъгълник е 16cm, а бедрото е 20cm. Да се намери радиусът на вписаната в триъгълника окръжност.
12
Около равнобедрен триъгълник с бедро 10 cm и основа 12 cm е описана окръжност. Да се намери радиусът ѝ.
13
Даден е равнобедрен триъгълник с основа 32 cm и бедро 20 cm. През върха му е построена права, перпендикулярна на едното бедро. Да се намерят частите, на които тя дели основата.
14
Даден е равнобедрен триъгълник с бедро 10 cm и основа 12 cm. Да се намери разстоянието от върха срещу основата на триъгълника до пресечната точка на ъглополовящите му.
15
Отношението на основата и бедрото на равнобедрен триъгълник е 48 : 25. Височината към основата му е 35 cm. Намери основата и бедрото на триъгълника.

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 9. клас "Приложение на Питагорова теорема в равнобедрен и равностранен триъгълник" ще затвърдиш знанията си за Питагорова теорема и за нейното приложение при намиране на страните на равнобедрен и равностранен триъгълник, намиране на височина в триъгълник, на радиусите на вписаната и описаната окръжности, както и на лице на равностранен триъгълник. Много знания и умения ще усвоиш и това ще ти помогне да получаваш отлични оценки в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се