logo

Тест: Решаване на системи линейни уравнения с две неизвестни чрез заместване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дадена е системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 2x + 2y = 16 \\ x - y = 4 \\ \endarray\right.
 • Изберете верните начини за изразяване на едното неизвестно чрез другото.
2
Дадена е системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x + 2y = 16 \\ x - y = 12 \\ \endarray\right.
 • Изберете верните начини за изразяване на едното неизвестно чрез другото.
3
Дадена е системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 2x + 2y = 16 \\ x - y = 4 \\ \endarray\right.
 • Ако от второто уравнение изразим x=4+y и заместим в първото уравнение, то получаваме:
4
Дадена е системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll - x + y = 5 \\ 2x + 3y = 15 \\ \endarray\right.
 • За да я решите чрез заместване, кое неизвестно е по-лесно да изразите чрез другото и как?
5
Намерете решението на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x - y = 5 \\ 2x + 3y = 15 \\ \endarray\right.
 • Напишете получените числа за \boldsymbolx и за \boldsymboly на празните места в текста (без интервали и допълнителни символи преди и след тях).
6
Дадена е системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 5(2x + y) = 15 \\ 2(x - y) = 4 \\ \endarray\right.
 • Ако двете страни на първото уравнение разделим на 5, двете страни на второто уравнение разделим на 2, изразим у от второто уравнение и заместим в първото уравнение, получаваме
7
Дадена е системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 2x + y = 3 \\ x - y = 2 \\ \endarray\right.
 • Изразете от двете уравнения \boldsymboly чрез \boldsymbolx и изберете коя е новата система, която се получава.
 
8
Намерете решението на системата и отговорете на въпроса.
 • Вярно ли е, че системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 2(x -2) = 4y-2 \\ 3(y-1)=x+2\\ \endarray\right.
 • е еквивалентна на системата:
 • \left|\beginarrayllx=2y+1 \\ 3y-x=5 \endarray\right. ?
9
Дадена е системата: \left|\beginarrayll x+2(x-3)=2(3y-2)+1\\ 4(x-2)+3y=2(y+5)-5\\ \endarray\right.
 • Намерете:
 • а) системата, която се получава след опростяване (разкриване на скобите) на дадената
 • б) двойката, която е решение на получената система
10
Намерете решението на системата и изберете всички двойки числа, които НЕ са решение на системата.
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x + y = 18 \\ x - 3y = 26 \\ \endarray\right.
11
Дадена е системата:
 • \left|\beginarrayllx-5y=15 \\ x+5y=25 \endarray\right.
 • Вярно ли е, че двойката (20,1) е решение на системата?
12
Намерете двойката, решение на системата:
 • \left|\beginarrayll2x+2y=16 \\ x-y=4 \endarray\right.
13
Две праскови и две ябълки струват 40 стотинки. Една праскова и две ябълки струват 30 стотинки.
 • Вярно ли е, че една праскова струва колкото една ябълка?
14
Ако сборът на две числа е 13, а разликата им е 3, намерете числата.
 • Запишете числата на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
15
Любо и Станимир броили крачките си за деня с едно и също приложение за броене на крачки на смартфоните си.
 • Половината от сбора на крачките на двамата е 5000, а разликата на броя на крачките им е 3000.
 • Ако знаете, че Любо е изминал по-малко на брой крачки от Станимир, намерете по колко крачки е изминал всеки от тях. 
 • Запишете получените числа (с цифри) на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.

Описание на теста

Много задачи в математиката и загадки в живота, както ще се убедите сами, се свеждат до решаване на системи линейни уравнения с две неизвестни. За това ще ви помогнем да станете много бързи и уверени при справянето с такива ситуации. Как ще направим това? Предлагаме ви да разберете, като направите онлайн тестто по математика за 9. клас "Решаване на системи линейни уравнения с две неизвестни". Вие сте на ход! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се