logo

Тест: Обединение на числови интервали

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
 • Множеството, състоящо се от числата, които принадлежат И на двата интервала (-2;0),(-1;4) се нарича сечение на интервалите (-2;0)\cap (-1;4) ?
2
Вярно ли е, че:
 • Множеството, състоящо се от числата, които принадлежат на интервала (-\propto ;3) ИЛИ интервала (1;5) се нарича обединение на двата интервала (-\propto ;3)\cup (1;5) ?
3
 • Според данните от чертежа сечението на изобразените интервали е
4
 • Според данните от чертежа обединението на изобразените интервали е
5
 • Според данните от чертежа обединението на изобразените интервали е
6
Обединението на интервалите
 • (-\propto ;4)\cup (3;7) е интервалът
7
Обединението на интервалите
 • (2;3)\cup [3;4) е интервалът
8
Дадени са два интервала
 • (5;+\propto ),(10;+\propto )
 • Обединението на тези интервали е интервалът
9
 • Според данните от чертежа, целите числа, които НЕ принадлежат на обединението на двата интервала са
10
Обединението на интервалите
 • (-\propto ;-3)\cup (7;+\propto ) се записва с неравенства по следния начин:
11
Обединението на интервали (-\propto ;-5)\cup (-\propto ;-1] се записва с неравенства по следния начин:
12
Обединението на интервали (-\propto ;-8)\cup (-8;+\propto ) се записва с неравенства по следния начин:
13
Ако х е цяло число, какви стойности може да приема х, ако принадлежи на интервала (4;7)\cup [6;8] ?
 • Подредете числата по големина., като започнете от най-малкото.
14
Какви стойности може да приема х, ако х е естествено число и принадлежи на интервала (-2;2]\cup (0;5] ?
 • Подредете числата по големина, като започнете от найп-малкото.
15
Ако х е естествено число и принадлежи на интервала (-5;1)\cup [0;3,5] , то какви стойности може да приема х?
 • Подредете числата по големина, като започнете от най-малкото.

Описание на теста

В онлайн теста "Обединение на числови интервали" по математика за 9. клас ще проверите как сте усвоили понятието обединение на интервали. Можете ли едно множество от числа да запишете с интервали, да изобразите графично и да запишете с неравенства? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите тези умения. Каква е разликата между сечение и обединение на два интервала? Решете задачите от теста, за да можете лесно да съобразявате дали едно число принадлежи на обединението на два интервала или не. Бъдете най-добрите по математика в 9. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се