logo

Тест: Рационални дроби. Степенуване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Степенувайте рационалната дроб:
 • \boldsymbol\left (\frac3x4-y \right )^2
2
Намерете дефиниционното множество и степенувайте рационалната дроб:
 • \boldsymbol\left(\frac6y21-x\right)^2
3
Степенувайте рационалните дроби и опростете израза:
 • \boldsymbolA= \left(\frac2x3-y\right)^2.\frac(y-3)^38x^5
4
Даден е израза:
 • \boldsymbolB= \left(\frac3x-15y\right)^2.\frac25y^3-50y^2(1-3x)^4
 • а) Намерете дефиниционното му множество
 • б) Опростете израза
5
Степенувайте рационалната дроб:
 • \boldsymbol\left(\fracx^3+x^2yx^2-y^2\right)^3, ако знаете, че \boldsymbolx\neq \pm y
6
Подредете в правилен ред стъпките за степенуване на рационална дроб.
7
Степенувайте рационалната дроб:
 • \boldsymbol\left (\fraca^2-1a^2+2a+1 \right )^4
8
Повдигнете на 5-та степен израза:
 • \boldsymbol\fraca^2b -a^2b^3a^3b-a^3b^2 и посочете дефиниционното множество за знаменателя.
9
Вярно ли е, че:
 • \boldsymbol\left ( \frac2x^23xy-3x^2 \right )^3 = \frac8x^327y, за \boldsymbol x\neq 0; x\neq y
10
Свържете всеки от рационалните изрази с множеството от допустими стойности за неговия знаменател.
11
Свържете рационалните изрази така, че да се получат верни твърдения.
12
Посочете израза, от който след опростяване се получава
 • \boldsymbol\frac36(2x-1)^2x^2; x\neq 0; x\neq -\frac12
13
На каква степен трябва да повдигнете израза
 • \boldsymbol\frac2xy-1, за да получите
 • \boldsymbol\frac8x^3y^3-3y^2+3y-1 ?
 • Напишете отговора с число, без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
Посочете грешното равенство:
 1. \boldsymbol\left ( \fracx^2xy-2x \right )^2=\fracx^2(y-2)^2
 2. \boldsymbol\left ( \frac2aa^2-ab \right )^2=\frac2(a-b)^2
 3. \boldsymbol\left ( \frac3y1-x \right )^2.\frac(x-1)^318y^4=\fracx-12y^2
 • Напишете номера на грешното равенство на свободното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
15
Намерете стойността на \boldsymbolx, за която стойността на израза
 • \boldsymbol\left ( \fracxx-1 \right )^2 е равна на 1.
 • Напишете полученото число като десетична дроб без интервали и допълнителни символи преди и след него.

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 9. клас "Степенуване на рационални дроби" бързо ще упражниш знанията си, натрупани от видео урока! Как се степенуват рационални дроби? Лесно е! Рационалните дроби се степенуват така, както се степенуват и обикновените дроби. Само да не забравиш дефиниционното множество с допустими стойности за знаменателя. Хайде, направи теста и стани експерт в тази задачи!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се