logo

Тест: Системи уравнения от първа и втора степен. Всичко важно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разгледай системите от две уравнения с две неизвестни и посочи тези от тях, които са линейни (от първа степен).
2
Разгледай системите от две уравнения с две неизвестни и посочи тези от тях, които са от втора степен.
3
Намери наредената двойка числа, които са решение на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 2x + 2y = 16 \\ x - y = 4 \\ \endarray\right.
4
Проследи решението и определи кой от начините за решение на системи на две уравнения с две неизвестни е приложен - чрез заместване или чрез събиране?
 1. \boldsymbol\left|\beginarrayll x - y = 2 \\ 2x+5y = 11 \\ \endarray\right.
 2. \boldsymbol\left|\beginarrayll x = y +2 \\ 2x+5y=11 \\ \endarray\right.
 3. \boldsymbol\left|\beginarrayll x = y +2 \\ 2(2+y) +5y = 11 \\ \endarray\right.
 4. \boldsymbol\left|\beginarrayll x = y +2 \\ 7y = 7 \\ \endarray\right.
 5. \boldsymboly = 1
 6. \boldsymbolx=2+1 = 3
5
Дадена е системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x + y =1 \\ -3x-2y = -1 \\ \endarray\right.
 • Какво действие можем да приложим към едно от уравненията, за да решим системата чрез събиране?
6
Намери решението на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 2x + y = 5 \\ y = 4x-3 \\ \endarray\right.
7
Вярно ли е, че наредената двойка (1,2) не е решение на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 3x + 2y = 7 \\ 2x-3y = -4 \\ \endarray\right.
8
Твърдението: "Системата от две уравнения с две неизвестни
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x + y =4 \\ 2xy = 8 \\ \endarray\right.
 • е от втора степен" е...?
9
Реши системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x + y =4 \\ xy = 4 \\ \endarray\right.
10
Реши системата и избери всички верни твърдения за нея.
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 2x - y =6 \\ 3x+2y = 16 \\ \endarray\right.
11
Намери решението на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 2x + y =0 \\ 6x-2y = 5 \\ \endarray\right.
12
Ако \boldsymbolx=-2,y=-3, то намери системата, чиито решения са \boldsymbolx и \boldsymboly.
13
Сумата на две числа е 15, а тяхната разлика е 5. 
 • Намери числата.
 • Напиши числата на празните места в наредената двойка, без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
14
Сборът на две числа е 9, а произведението им е 20.
 • Определи от коя степен е системата от две уравнения с две неизвестни, с помощта на която можеш да намериш кои са тези две числа.
 • Напиши отговора без интервали и допълнителни символи преди и след него.
15
Свържи всяка от наредените двойки със системата, на която е решение.

Описание на теста

Вярваш или не и в математиката има партньорство, което помага за намиране на отговорите на задачите. Тук става дума за партньорство на две уравнения с две неизвестни, които образуват система. Сега е време да решиш задачите от онлайн упражнението по математика за 9. клас "Системи уравнения от първа и втора степен. Всичко важно", за да станеш по-добър в намирането на техните решения бързо и без притеснения. Със задачите от този тест ще тренираш знанията си за разпознаване на системите от първа и втора степен, ще разбереш кога да заместваш едното неизвестно чрез другото и кога да събираш двете уравнения, за да решиш системата.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се