Упражнение: Пирамида. Всичко важно. Стереометрия


Описание на упражнението

Кой от многостените е пирамида? Разпознавате ли елементите на пирамидата - основен ръб, околен ръб, височина, апотема, основа, околни стени? А умеете ли да намирате по дадени елементи останалите? Може да проверите знанията си чрез въпросите в онлайн упражнениято към видео урока по математика за 12. клас "Пирамида. Всичко важно. Стереометрия". Забавлявайте се!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Многостен, на който една от стените е правилен n-ъгълник, а останалите стени са успоредници, се нарича пирамида.
5т. 2. Коя от фигурите е пирамида?
5т. 3. Кои от изброените елементи можем да открием във всяка една пирамида?
5т. 4. Основата на правилна триъгълна пирамида е:
5т. 5. Дадена е пирамида, на която околните ръбове са равни и околните стени сключват равни двустенни ъгли с основата. Твърдения:
  • В основата може да се впише окръжност и около основата може да се опише окръжност.
  • Центровете на двете окръжности съвпадат с проекцията на върха на пирамидата върху основата.
  • Верни ли са твърденията?
6т. 6. Подредете геометричните тела, като най-горе поставите най-общия вид тяло.
6т. 7. Кои от твърденията са верни за наклонена пирамида?
6т. 8. Свържете твърдението с вида пирамида, за която се отнася.
6т. 9. Кои твърдения за правилна пирамида са верни?
6т. 10. Дадена е правилна триъгълна пирамида с основен ръб 12 см. Околните ръбове сключват равнината на основата ъгъл 45^0. Намерете височината на пирамидата.
6т. 11. Дадена е правилна триъгълна пирамида с основен ръб 12 см. Околните ръбове сключват равнината на основата ъгъл 45^0. Намерете апотемата на пирамидата.
6т. 12. Коя от пирамидите не съществува?
11т. 13. Намерете височината на правилна четириъгълна пирамида, ако основният й ръб е 8 см, а апотемата е 4\sqrt2.
11т. 14. За правилна триъгълна пирамида знаем, че основния ръб е 4\sqrt6 см, а околния ръб е 6 см. Намерете височината на пирамидата.
11т. 15. За правилна триъгълна пирамида знаем, че основния ръб е 4\sqrt6 см, а околния ръб е 6 см. Намерете апотемата на пирамидата.
  • Упътване: Запишете дължината в десетична дроб, закръглена до две цифри след десетичната запетая.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!