Упражнение: Взаимно положение на две прави в пространството


Описание на упражнението

Две прави в пространството могат да бъдат пресекателни, успоредни или кръстосани. Кога се случва това? Можете ли да откривате взаимното положение на две прави в пространството в конкретни ситуации? Ще разберете, ако направите онлайн упражнението към видео урока по математика за 12 клас „Взаимно положение на две прави в пространството“. Ако установите, че имате пропуски, изгледайте отново видео урока, за да затвърдите знанията и да изкарвате шестици в училище. Забавлявайте се, решавайки!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Две прави са успоредни помежду си, ако имат една обща точка.
5т. 2. Правите a и b на чертежа са:
5т. 3. Ако две прави в пространството не лежат в една равнина, те се наричат кръстосани.
5т. 4. Даден е правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1. Посочете двойките успоредни прави.
5т. 5. Дадена е правилна триъгълна пирамида ABCM. Кои от двойките прави НЕ са кръстосани?
6т. 6. Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Точка М е среда на ръба A1D1. Колко от ръбовете на куба пресича правата МВ?
6т. 7. Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Точките P и Q са среди съответно на ръбовете BB1 и CC1. Правите AB1 и PQ са:
6т. 8. Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Точка М е среда на ръба A1D1. Диагоналите AC и BD на основата ABCD се пресичат в точка О. Кои от правите се пресичат?
6т. 9. Точка М не лежи в равнината на четириъгълника ABCD. Точка N е среда на МА. Правите MB и DN са:
6т. 10. Какво е взаимното положение на две прави, ако и двете са успоредни на една равнина?
6т. 11. Дадена е триъгълна пирамида ABCD. Точките M, N, P, Q са среди съответно на  ръбовете AB, BC, CD, AD. Свържете всяка двойка кръстосани прави.
6т. 12. Правите a и b са успоредни, а правите a и c са кръстосани. Какви взаимни положения могат да имат правите b и c?
11т. 13. Иванчо нарисувал на два листа от тетрадката си успоредниците ABCD и ABMN, както е показано на чертежа. Колко двойки успоредни прави са образувани от правите, съдържащи страните на успоредниците?
11т. 14. Иванчо нарисувал на два листа от тетрадката си успоредниците ABCD и ABMN, както е показано на чертежа. Каква фигура е четириъгълникът CDNM от рисунката на Иванчо?
11т. 15. Права р не лежи в равнината \alpha на правоъгълник и е успоредна на един от диагоналите му. В какво положение се намира правата спрямо страните на правоъгълника?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

18:04 - 27.11.2016

имам 6 маме да да да да да да д а
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.