logo

Тест: Взаимно положение на две прави в пространството

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Две прави са успоредни помежду си, ако имат една обща точка.
2
Правите a и b на чертежа са:
3
Ако две прави в пространството не лежат в една равнина, те се наричат кръстосани.
4
Даден е правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1. Посочете двойките успоредни прави.
5
Дадена е правилна триъгълна пирамида ABCM. Кои от двойките прави НЕ са кръстосани?
6
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Точка М е среда на ръба A1D1. Колко от ръбовете на куба пресича правата МВ?
7
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Точките P и Q са среди съответно на ръбовете BB1 и CC1. Правите AB1 и PQ са:
8
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Точка М е среда на ръба A1D1. Диагоналите AC и BD на основата ABCD се пресичат в точка О. Кои от правите се пресичат?
9
Точка М не лежи в равнината на четириъгълника ABCD. Точка N е среда на МА. Правите MB и DN са:
10
Какво е взаимното положение на две прави, ако и двете са успоредни на една равнина?
11
Дадена е триъгълна пирамида ABCD. Точките M, N, P, Q са среди съответно на  ръбовете AB, BC, CD, AD. Свържете всяка двойка кръстосани прави.
12
Правите a и b са успоредни, а правите a и c са кръстосани. Какви взаимни положения могат да имат правите b и c?
13
Иванчо нарисувал на два листа от тетрадката си успоредниците ABCD и ABMN, както е показано на чертежа. Колко двойки успоредни прави са образувани от правите, съдържащи страните на успоредниците?
14
Иванчо нарисувал на два листа от тетрадката си успоредниците ABCD и ABMN, както е показано на чертежа. Каква фигура е четириъгълникът CDNM от рисунката на Иванчо?
15
Права р не лежи в равнината \alpha на правоъгълник и е успоредна на един от диагоналите му. В какво положение се намира правата спрямо страните на правоъгълника?

Описание на теста

Упражни наученото от видеото урока по математика за 10. клас, като направиш онлайн теста върху взаимно положение на две прави в пространството. Две прави в пространството могат да бъдат пресекателни, успоредни или кръстосани. Кога се случва това? Можеш ли да откриваш взаимното положение на две прави в пространството в конкретни ситуации? Тези и още много други въпроси те очакват в теста. Ако установиш, че имаш пропуски, изгледай отново видео урока, за да затвърдиш знанията и да изкараш шестици в училище. Забавлявай се, решавайки!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се