Упражнение: Задачи от ДЗИ. Матури. Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180 градуса. Част 1


Описание на упражнението

В онлайн упражнението към видео урока по математика за 10. клас "Задачи от ДЗИ. Матури. Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180 градуса. Част 1" сме подбрали задачи, давани на ДЗИ през годините. Дори и да не се явявате на матура по математика, задачите ще ви помогнат в подготовката за часовете и за получаване на отлични оценки.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Стойността на израза 2sin0^0+3cos120^0-4tg135^0  е   \frac52+5\sqrt3.
5т. 2. Стойността на израза 2sin\alpha -cos2\alpha +2tg\frac\alpha 2 при \alpha =90^0 e:
5т. 3. Стойността на израза sin(90^0+\alpha )+cos(180^0-\alpha )+2 е:
5т. 4. Стойността на израза cos(90^0+\alpha )+sin(180^0-\alpha )+sin^240^0+cos^240^0+1 е:
5т. 5. Пресметнете израза:
  • log2017cos0^0+2017^log2017cotg45^0
6т. 6. Стойността на израза sin150^0-cos60^0-tg45^0 e:
6т. 7. (ДЗИ 2015)  Стойността на израза sin15^0.sin45^0.sin75^0 е равна на стойността на израза:
6т. 8. (ДЗИ 2011) Стойността на израза sin\alpha +cos\frac\alpha 2+tg2\alpha +cotg\frac3\alpha 2  при \alpha =60^0:
6т. 9. (ДЗИ 2010) Стойността на израза 1+cos(180^0-\alpha )+sin(90^0+\alpha )+sin^275^0+cos^275^0 е:
6т. 10. Намерете стойността на израза \frac1+cos(180^0-\alpha )cos(90^0-\alpha ).\frac1+sin(90^0+\alpha )sin^2(180^0-\alpha ) за \alpha =30^0.
6т. 11. Ако \alpha =30^0, то стойността на израза \fracsin\alpha cotg3\alpha -cos2\alpha е:
6т. 12. Стойността на израза \fracsin\frac\alpha 2.cos\alpha +cos\frac\alpha 2.sin\alpha sin^2\frac\alpha 2-cos^2\frac\alpha 2, ако \alpha =60^0 е:
11т. 13. (ДЗИ 2016) Намерете стойността на израза \fracsin\alpha .cos\alpha sin^2\alpha -cos^2\alpha , ако tg\alpha =4.
  • Отговорът запишете в десетична дроб, закръглена до две цифри след десетичната запетая.
11т. 14. (ДЗИ 2009) Ако sin\alpha =\frac35,\alpha \in \left ( \frac\pi 2;\pi \right ), намерете стойността на израза \frac3+tg\alpha3-2tg\alpha .
  • Отговорa запишете като десетична дроб.
11т. 15. (ДЗИ 2014) За cotg\alpha =-\frac15 намерете стойността на израза \frac5cos\alpha -sin\alpha sin\alpha +10cos\alpha =.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!