Упражнение: Задачи от ДЗИ. Матури. Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180 градуса. Част 1


Описание на упражнението

В онлайн упражнението към видео урока по математика за 10. клас "Задачи от ДЗИ. Матури. Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180 градуса. Част 1" сме подбрали задачи, давани на ДЗИ през годините. Дори и да не се явявате на матура по математика, задачите ще ви помогнат в подготовката за часовете и за получаване на отлични оценки.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Стойността на израза 2sin0^0%2B3cos120^0-4tg135^0  е   \frac{5}{2}%2B5\sqrt{3}.
5т. 2. Стойността на израза 2sin\alpha -cos2\alpha %2B2tg\frac{\alpha }{2} при \alpha =90^0 e:
5т. 3. Стойността на израза sin(90^0%2B\alpha )%2Bcos(180^0-\alpha )%2B2 е:
5т. 4. Стойността на израза cos(90^0%2B\alpha )%2Bsin(180^0-\alpha )%2Bsin^240^0%2Bcos^240^0%2B1 е:
5т. 5. Пресметнете израза:
  • log_{2017}cos0^0%2B2017^{log_{2017}cotg45^0}
6т. 6. Стойността на израза sin150^0-cos60^0-tg45^0 e:
6т. 7. (ДЗИ 2015)  Стойността на израза sin15^0.sin45^0.sin75^0 е равна на стойността на израза:
6т. 8. (ДЗИ 2011) Стойността на израза sin\alpha %2Bcos\frac{\alpha }{2}%2Btg2\alpha %2Bcotg\frac{3\alpha }{2}  при \alpha =60^0:
6т. 9. (ДЗИ 2010) Стойността на израза 1%2Bcos(180^0-\alpha )%2Bsin(90^0%2B\alpha )%2Bsin^275^0%2Bcos^275^0 е:
6т. 10. Намерете стойността на израза \frac{1%2Bcos(180^0-\alpha )}{cos(90^0-\alpha )}.\frac{1%2Bsin(90^0%2B\alpha )}{sin^2(180^0-\alpha )} за \alpha =30^0.
6т. 11. Ако \alpha =30^0, то стойността на израза \frac{sin\alpha }{cotg3\alpha -cos2\alpha } е:
6т. 12. Стойността на израза \frac{sin\frac{\alpha }{2}.cos\alpha %2Bcos\frac{\alpha }{2}.sin\alpha }{sin^2\frac{\alpha }{2}-cos^2\frac{\alpha }{2}}, ако \alpha =60^0 е:
11т. 13. (ДЗИ 2016) Намерете стойността на израза \frac{sin\alpha .cos\alpha }{sin^2\alpha -cos^2\alpha }, ако tg\alpha =4.
  • Отговорът запишете в десетична дроб, закръглена до две цифри след десетичната запетая.
11т. 14. (ДЗИ 2009) Ако sin\alpha =\frac{3}{5},\alpha \in \left ( \frac{\pi }{2};\pi \right ), намерете стойността на израза \frac{3%2Btg\alpha}{3-2tg\alpha }.
  • Отговорa запишете като десетична дроб.
11т. 15. (ДЗИ 2014) За cotg\alpha =-\frac{1}{5} намерете стойността на израза \frac{5cos\alpha -sin\alpha }{sin\alpha %2B10cos\alpha }=.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!