logo

Тест: Ирационални уравнения с един квадратен корен

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от уравненията са ирационални?
2
Дефиниционното множество на уравнението \sqrtx-9=13 е x\geq 9.
3
Определи дефиниционното множество на уравнението \sqrt3x+1=6.
4
Кои от дадените ирационални уравнения нямат решение?
5
Дефиниционното множество на ирационалното уравнение \sqrtx+6=x+5 e x> -5.
6
Реши ирационалното уравнение \sqrtx-1=3.
7
Свържи всяко от уравненията с дефиниционното му множество.
8
Намери корените на уравнението \sqrtx+2=x-4.
9
Числото 2 НЕ Е корен на ирационалното уравнение:
10
Намери корените на ирационалното уравнение \sqrtx^2+x+4=x+1.
11
Определи дефиниционното множество и реши уравнението\sqrt2x+17=x - 9.
12
Числото 12 е корен на уравнението:
13
Помогни на Петьо да реши домашната си, като напишеш корена на уравнението 1+\sqrtx^2-9=x.
14
И Александра има нужда от помощ за домашната. Помогни и на нея с уравнението 3\sqrt2x+1-x=5.
15
Иван и Петър спорят за решението на уравнението \frac5\sqrtx+35-3\sqrtx=4. Според Иван неизвестното е равно на нула. Наистина ли е толкова?

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 10. клас върху ирационални уравнения с един квадратен корен ще затвърдиш знанията и уменията си да намираш неизвестното в такива уравнения. Не забравяй да определиш допустимите стойности и да направиш проверка за "чужди" корени, които е възможно да се получат след повдигането на втора степен на двете страни на уравнението. Тези знания ще те подготвят за да бъдеш отличник по математика!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се