logo

Тест: Внасяне на множител под корен

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
След изнасяне на множител пред корена \sqrt3^2.2 резултатът е:
2
Вярно ли е, че при изнасяне на множител пред корен \sqrta^2b=a\sqrtb при a\geq 0, b\geq 0 ?
3
Вярно ли е, че при внасяне на множител под корен множителят се записва като степен a\sqrtb=\sqrta^2b при a\geq 0, b\geq 0?
4
Отбележете изразите, равни на дадения.
  • 4\sqrt2 =
5
Вярно ли е, че ако a<b , то  \sqrta< \sqrtb  при a\geq 0, b\geq 0?
6
Отбележете изразите, равни на дадения.
  • 3\sqrt6 =
7
Внесете множителя под квадратния корен.
  • 8\sqrt2 =
8
Внесете множителя под корена.
  • 2\sqrt10 =
 
9
Внесете множителя под корена.
  • 10\sqrt11 =
10
Сравнете числата 5\sqrt7...6\sqrt5 , като на мястото на многоточието изберете подходящия знак за сравнение.
11
Сравнете числата 8\sqrt3 ... 10\sqrt2 , като на мястото на многоточието изберете подходящ знак за сравнение.
12
Сравнете числата \sqrt\frac32...\sqrt\frac87 , като на мястото на многоточието изберете подходящия знак за сравнение.
13
За отговор на задача Михаил получил \sqrt\frac32 , а Георги получил  \frac12\sqrt5 . Чий отговор е по-голямо число?
  • Попълнете: Михаил или Георги.
14
Кое от числата се изобразява по-наляво върху числовата ос?
  • c = \sqrt\frac65
  • p = \frac13\sqrt11
  • Попълнете: c или p.
15
Диагоналът d1 на един квадрат има дължина \frac12\sqrt8  см, а диагоналът d2 на втори квадрат има дължина \frac23\sqrt18 см.
  • Сравнете двата диагонала, като използвате знаците за сравнение < , > , = .

Описание на теста

Провери знанията си от видео урока по математика за 10. клас върху правилото за внасяне на множител под корен, като решиш онлайн теста сега! На кое действие е обратно действието внасяне на множител под корен? Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш правилото и да затвърдиш знанията си. Знаеш ли как се сравняват квадратни корени? Реши задачите от теста, за да си уверен в себе си!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се