logo

Тест: Класическа вероятност. Начален преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя стойност може да е вероятност на случайно събитие?
2
На колко е равна вероятността при хвърляне на зар да се падне 7?
3
Съвместими ли са събитията: А = „При хвърляне на два зара и двата показват четен брой точки“ В = „При хвърляне на два зара сборът от точките е 7“
4
В 9а клас на едно училище има 9 момичета и 7 момчета. Каква е вероятността по случаен начин да се избере едно момиче за председател на класа?
5
Кое събитие е противоположно на събитието „При хвърляне на зар се пада четно число“?
6
В кошница има 7 ябълки и 5 круши. Без да гледа, Мони взема един плод от кошницата. На колко е равна вероятността да вземе една ябълка или една круша?
7
Хвърляш два еднакви зара. Каква е вероятността сборът от точките да е не по-малък от 5?
8
Каква е вероятнотта при хвърляне на два зара и двата зара да показват четно число и сборът от точките да е число, което се дели на 3?
9
Каква е вероятнотта при хвърляне на два зара и двата зара да показват четно число или сборът от точките да е число, което се дели на 3?
10
В кутия има 20 молива и 5 химикала. Изваждаш, без да гледаш, два предмета. Каква е вероятността да извадиш 2 молива?
11
В кошница има 5 ябълки, 7 круши и 8 праскови. Изваждаш плодове, без да гледаш. Каква е вероятността да извадиш 2 ябълки или 3 круши?
12
От колода с 52 карти по случаен начин изваждаш една карта. Каква е вероятността извадената карта да е шестица или спатия?
13
Хвърлят се два зара с различни цветове. Каква е вероятността поне единият зар да показва 6?
14
В кутия има 72 еднакви по големина бели и черни топки. По случаен начин изтегляш една топка. Вероятността да е черна е 7/12. Колко са белите топки?
15
На различни картончета са записани трицифрените числа, образувани от цифрите 1, 2, 4 и 7. Каква е вероятността да изтеглиш картонче, на което е записано число, кратно на 3? Запиши отговора си с десетична дроб, закръглена до стотни.

Описание на теста

В началото на учебната година е добре да направиш преговор на изученото в 9. клас, за да си готов за проверка на входното равнище. С този тест ще припомниш знанията си за класическа вероятност, вероятност на съвместими и несъвместими събития и вероятност на противоположни събития. Направи теста, а ако не си доволен от резултата, прегледай още веднъж уроците от девети клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се