logo

Тест: Графично представяне на данни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Статистически данни се обобщават и анализират таблично и ... (довършете изречението).
2
Статистически данни може да се онагледят чрез:
3
В статистическия ред данните са подредени по реда на събиране.
4
При построяване на кръгова диаграма 1% от данните отговаря на 3,6^0 от окръжността.
5
Хистограмата се използва най-често, когато
6
Свържете всяка от диаграмите с наименованието й.
7
Подредете данните в статистически ред, като най-горе поставите най-малката стойност.
8
Децата в яслена група "Пинокио" са на възраст от 6 до 12 месеца и са 17 на брой. Коя от точковите диаграми представя възрастта на прохождане на децата, ако се знае, че на 9 месеца е проходило 1 дете, на 10 месеца - 2 деца, на 11 месеца - 6 деца и на 12 месеца - 8 деца?
9
Иван тренира футбол. Треньорът му води статистика за реализираните голове на Иван по дни, всяка седмица. За произволна седмица са представени вкараните голове на диаграмата.
 • Коя е седмицата?
10
Модна къща "Edufashion" направила проучване след редовните си клиенти за предпочитания цвят за сезон Есен-Зима 2016. От анкетираните 500 клиенти на модната къща, предпочитанията се разпределят по следния начин:
 • цвят "Горчица" - 187 души
 • цвят "Вино" - 102 души
 • цвят "Мастило" - 60 души
 • цвят "Пясък" - 151
 • На коя от стълбовидните диаграми са показани резултатите от проучването?
11
За нуждите на Общинска администрация, с цел определяне на размера на местните данъци и такси, в град Казанлък е направена обобщена справка за разпределението на жилищата според данъчната им оценка. Справката е представена във вид на хистограмата, показана на чертежа.
 • Свържете стойността по данъчна оценка с броя на жилищата, така че да отговарят на хистограмата.
12
Кое от следните твърдения е вярно за използване на кръгова диаграма при представяне на статистически данни?
13
Учениците от 11. клас на едно училище са подали заявления за задължително избираема подготовка (ЗИП) по следните предмети:
 • Български език и литература - 82 ученици
 • Английски език - 14 ученици
 • Математика - 4 ученици
 • Биология - 36 ученици
 • География - 14 ученици
 • История - 20 ученици
 • Философия - 30 ученици
 • Какъв процент от общия брой (закръглени до цяло число) са учениците, предпочели да изучават допълнително дадените предмети? Попълнете с цифри.
14
Учениците от 11. клас на едно училище са подали заявления за задължително избираема подготовка (ЗИП) по следните предмети:
 • Български език и литература - 82 ученици
 • Английски език - 14 ученици
 • Математика - 4 ученици
 • Биология - 36 ученици
 • География - 14 ученици
 • История - 20 ученици
 • Философия - 30 ученици
 • На какви ъгли ще отговарят данните, ако трябва да се представят чрез кръгова диаграма?
 • Забележка: Ако отговорите не са цели числа, запиши градусите с десетична запетая, с точност до една цифра след запетаята.
15
На матура по математика в област Пловдив се явили 500 зрелостници. Резултатите от изпита са показани на кръговата диаграма.
 • Намерете броя на учениците,получили слаби, средни, добри, много добри и отлични резултати. Попълнете с цифри.

Описание на теста

Ако изгледа докрай видео урока по математика за 10. клас върху графично представяне на данни, време е да затвърдиш знанията си чрез онлайн теста! Как може да се представят статистическите данни? Познаваш ли видовете диаграмите? Как се изобразяват различните данни? На тези и още въпроси ще отговаряш в онлайн теста. Почувствай се като истински изследовател!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се