Упражнение: Графично представяне на данни


Описание на упражнението

Как може да се представят статистическите данни? Познавате ли видовете диаграмите? Как се изобразяват различните данни? На тези и още въпроси, отговорите, на които научихте във видео урока по математика за 11. клас "Графично представяне на данни", ще отговарята в онлайн упражнението. Почувствайте се като истински изследователи! Получавайте шестици по математика!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Статистически данни се обобщават и анализират таблично и ... (довършете изречението).
5т. 2. Статистически данни може да се онагледят чрез:
5т. 3. В статистическия ред данните са подредени по реда на събиране.
5т. 4. При построяване на кръгова диаграма 1% от данните отговаря на 3,6^0 от окръжността.
5т. 5. Хистограмата се използва най-често, когато
6т. 6. Свържете всяка от диаграмите с наименованието й.
6т. 7. Подредете данните в статистически ред, като най-горе поставите най-малката стойност.
6т. 8. Децата в яслена група "Пинокио" са на възраст от 6 до 12 месеца и са 17 на брой. Коя от точковите диаграми представя възрастта на прохождане на децата, ако се знае, че на 9 месеца е проходило 1 дете, на 10 месеца - 2 деца, на 11 месеца - 6 деца и на 12 месеца - 8 деца?
6т. 9. Иван тренира футбол. Треньорът му води статистика за реализираните голове на Иван по дни, всяка седмица. За произволна седмица са представени вкараните голове на диаграмата.
 • Коя е седмицата?
6т. 10. Модна къща "Edufashion" направила проучване след редовните си клиенти за предпочитания цвят за сезон Есен-Зима 2016. От анкетираните 500 клиенти на модната къща, предпочитанията се разпределят по следния начин:
 • цвят "Горчица" - 187 души
 • цвят "Вино" - 102 души
 • цвят "Мастило" - 60 души
 • цвят "Пясък" - 151
 • На коя от стълбовидните диаграми са показани резултатите от проучването?
6т. 11. За нуждите на Общинска администрация, с цел определяне на размера на местните данъци и такси, в град Казанлък е направена обобщена справка за разпределението на жилищата според данъчната им оценка. Справката е представена във вид на хистограмата, показана на чертежа.
 • Свържете стойността по данъчна оценка с броя на жилищата, така че да отговарят на хистограмата.
6т. 12. Кое от следните твърдения е вярно за използване на кръгова диаграма при представяне на статистически данни?
11т. 13. Учениците от 11. клас на едно училище са подали заявления за задължително избираема подготовка (ЗИП) по следните предмети:
 • Български език и литература - 82 ученици
 • Английски език - 14 ученици
 • Математика - 4 ученици
 • Биология - 36 ученици
 • География - 14 ученици
 • История - 20 ученици
 • Философия - 30 ученици
 • Какъв процент от общия брой (закръглени до цяло число) са учениците, предпочели да изучават допълнително дадените предмети? Попълнете с цифри.
11т. 14. Учениците от 11. клас на едно училище са подали заявления за задължително избираема подготовка (ЗИП) по следните предмети:
 • Български език и литература - 82 ученици
 • Английски език - 14 ученици
 • Математика - 4 ученици
 • Биология - 36 ученици
 • География - 14 ученици
 • История - 20 ученици
 • Философия - 30 ученици
 • На какви ъгли ще отговарят данните, ако трябва да се представят чрез кръгова диаграма?
 • Забележка: Запишете градусите с десетична запетая, с точност до една цифра след запетаята.
11т. 15. На матура по математика в област Пловдив се явили 500 зрелостници. Резултатите от изпита са показани на кръговата диаграма.
 • Намерете броя на учениците,получили слаби, средни, добри, много добри и отлични резултати. Попълнете с цифри.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!