logo

Тест: Графика на квадратна функция. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намерете коефициента b във функцията y=x^2+bx+c, така че върхът на параболата е точка V(-2;2).
2
Намерете коефициента c във функцията y=x^2+bx+c, така че върхът на параболата е точка V(-2;2).
3
Кое от твърденията е вярно?
4
Вярно ли е, че при a=2 параболата на функцията y=ax^2-4x-3 има връх V(1;-5)?
5
При кои стойности на a параболата на функцията y=ax^2+6x+1 има връх V(-1;-2)?
6
Намерете коефициента b във функцията y=-x^2+bx+c, така че върхът на параболата е точка V(-2;1).
7
Намерете коефициента c във функцията y=-x^2+bx+c, така че върхът на параболата е точка V(-2;1).
8
При кои стойности на a правата, чиито точки имат абсциса x=-4 е ос на симетрия на параболата y=ax^2+16x+19?
9
Намерете интервала, в който графиката на функцията y=2x^2-5 расте.
10
Намерете интервалите, в които графиката на функцията y=x^2+4x+3 расте и намалява.
11
Свържете функцията и интервала, в който расте или намалява.
12
Свържете функцията и интервала, в който расте или намалява.
13
В кинематиката, при равноускорително праволинейно движение, пътят е квадратна функция относно времето и се пресмята по формулата S=s0+v0t+\frac12at^2, където s0-началния път, v0-началната скорост, a-ускорението, t-времето. Като съобразите какви стойности могат да приемат началния път, началната скорост и ускорението, при какви стойности на времето пътят ще нараства? Упътване: Ако единият край на интервала е безкрайност, запишете само знака на безкрайността.
14
Траекторията на изстрелян снаряд е парабола с уравнение y=x.tg\alpha -\frac9,82v0(1+tg^2\alpha ).x^2, където v0 - началната скорост, \alpha - ъгъла на изстрелване спрямо хоризонта, y - височината, на която се издига снарядът, x - разстоянието от мястото на изстрелване до целта.. Ако снаряд е изстрелян под ъгъл 45^0 с начална скорост 79 m/s на каква максимална височина ще се издигне снаряда?
  • Закръглете до цяло число.
15
Траекторията на изстрелян снаряд е парабола с уравнение y=x.tg\alpha -\frac9,82v0(1+tg^2\alpha ).x^2, където v0 - началната скорост, \alpha - ъгъла на изстрелване спрямо хоризонта,y - височината, на която се издига снарядът,x - разстоянието от мястото на изстрелване до целта. Ако снаряд е изстрелян под ъгъл 45^0 с начална скорост v0=1373 m/s на колко метра от мястото на изстрелване ще паднев целта? Закръглете до цяло число.

Описание на теста

В онлайн теста по математика за 10. клас ще затвърдиш знанията си за свойства на параболата. Ще намираш параметри на квадратна функция, така че параболата да отговаря на някакви условия. Ще намираш интервали на нарастване и намаляване на графиката на квадратната функция. За да успееш да овладеете материала по математика и да се забавляваш.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се