Упражнение: Какво е проста лихва? Супер обяснение и интересни задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението по математика за 11. клас "Какво е проста лихва? Супер обяснение и интересни задачи" ще упражните наученото за банките и простата лихва. Ще си припомните какво е начален и нараснал капитал, лихвен процент и лихвен период. Използвайки формулата Kn=K0\left ( 1+\fracp100.n \right ) ще решавате задачи с приложение в живота. А това ще ви помогне да изкарате отлични оценки в час.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Бизнесменът Пелян Деевски взел от банката заем от 10000 лв. при проста годишна лихва 4%. Сумата, която трябва да върне след 5 години е 12 000 лв.
 • В условието на задачата 10 000 лв. е началният капитал и се означава с K0 във формулата за проста лихва.
 
5т. 2. Банка отпуснала на бизнесмен сумата от 1 500 лв. за период от 10 години с проста лихва 2%. На края на лихвения период бизнесменът ще върне на банката 1 800 лв.
 • Сумата 1 800 лв. се нарича нараснал капитал и се отбелязва с Kn във формулата за проста лихва.
5т. 3. Драган взел заем от банката 1 000 лв с проста годишна лихва 5% за период от 4 години.
 •  В края на третата година на каква сума се начислява лихва?
5т. 4. Фирма "Лесен кредит" отпуснала на свой клиент сумата от 2 000 лв за период от 3 години при проста лихва 5%.
 • Каква е лихвата в края на втората година?
5т. 5. Драган взел заем от банката 2 500 лв. с проста годишна лихва 5% за период от 4 години.
 • Решаването на задачата е приложение на знанията за геометрична прогресия с първи член 2 500 и разлика 125.
 
6т. 6. Баба Цона си купила на лизинг телевизор от 600 лв. за 3 години с проста лихва 4%. Колко пари ще плати в края на третата година?
6т. 7. Бизнесдамата Пенка взела от банката заем с проста годишна лихва 3% за 5 години и след изтичане на срока ще връща на банката 5 750 лв. Каква сума е взела Пенка?
6т. 8. Каква сума е взел от банката Пелян Делевски с проста годишна лихва 8% за срок от 7 години, ако знаем, че е върнал 18 720 лв.
6т. 9. За какъв период трябва да се вземе сумата 3 000 лв. при 3,5% проста годишна лихва, за да се върна на банката сумата 3 630 лв.?
 • Упътване: Заместете дадените числа във формулата за проста лихва и съставете уравнение с неизвестно n.
6т. 10. Иван взел от банката кредит от 10 000 лв и върнал 15 000 лв. Взетата сума е олихвена с проста годишна лихва 2,5%.
 • За колко години е взел кредита Иван?
6т. 11. За 18 години сумата 8 000 лв. е станала 16 640 лв. Колко е годишният лихвен процент?
 • Упътване: Заместете дадените стойности във формулата за проста лихва и съставете уравнение с неизвестно р.
6т. 12. Сумата 500 лв. се увеличава за 10 години с 210 лв. Какъв е годишният лихвен процент?
11т. 13. Каква сума (с точност до лева) трябва да внесе бащата Пелян Деевски на четиригодишния си син в банка, която плаща 8% проста годишна лихва, ако иска детето му да има 5 000 лв., когато стане на 18 години?
 • Отговора запишете само с цифри.
11т. 14. След колко време ще се удвои сума, вложена в банка от бизнесдамата Пенка, при проста годишна лихва 5%?
 • Упътване: Изразете нарасналия капитал чрез началния капитал и съставете уравнение с неизвестно n.
 • Отговора запишете само с цифри, в години.
11т. 15. Сума, дадена от фирма "Лесен кредит" на Драган по 4% проста годишна лихва, нараства с половината от стойността си.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!