new-logo

Тест: Задачи от ДЗИ. Матури. Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180 градуса. Част 2

Тест

И към видео урока по математика за 10. клас "Задачи от ДЗИ. Матури. Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180 градуса. Част 2" сме ви подбрали задачи, давани на матура. Решавайки тези задачи, ще направите подготовката си още по-успешна.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако \alpha е остър ъгъл и sin\alpha =\frac35, то стойността на израза cos\alpha +sin\alpha .tg\alpha е 1.
2
Ако \alpha \in (90^0;180^0) и sin\alpha =\frac725, то cos\alpha =-\frac2425.
3
Ако tg\alpha =2, то стойността на израза \frac2sin(180^0-\alpha )+3cos(180^0-\alpha )cos(90^0-\alpha )+sin(90^0+\alpha ) е:
4
Вярно ли е тъждеството?
  • 1+tg^2\alpha =\frac1cos^2\alpha
5
tg\alpha +cotg\alpha =?
6
(ДЗИ 2015) Ако cos\alpha =-\frac1213, то стойността на израза sin(180^0-\alpha ).tg(90^0+\alpha ) e:
7
(ДЗИ 2014) Отношението \fracsin60^0sin30^0 е равно на:
8
(ДЗИ 2014) Ако cos31^0=a, то вярно е, че:
9
(ДЗИ 2008) Изчислете tg\alpha, ако sin\alpha =\frac35,90^0<\alpha <180^0
10
(ДЗИ 2009) На чертежа е построена единичната окръжност и права p, която се допира до окръжността в точка с абсциса 1. Еднoто рамо на ъгъл \alpha пресича правата p в точка M, както е показано. За ъгъл \alpha ординатата на точка M е стойността на функцията:
11
(ДЗИ 2009) На чертежа е построена единичната окръжност и права p, която се допира до окръжността в точка с ордината 1. Първото рамо на ъгъл α съвпада с положителната посока на абсцисната ос. Второто рамо на ъгъл α пресича правата p в точка M , както е показано на чертежа. За ъгъл α абсцисата на точка M е стойността на функцията:
12
(ДЗИ 2015) Изразът cos\alpha .cos(90^0+\alpha ) е тъждествено равен на:
13
(ДЗИ 2015) Ако sin\alpha =\frac1\sqrt5,\alpha \in (90^0;180^0), то намерете стойността на израза tg\alpha +cotg\alpha.
  • Отговора запишете като десетична дроб.
14
(ДЗИ 2015) Като използвате квадратната мрежа, намерете стойността на cos\alpha.
15
(ДЗИ 2015) Като използвате квадратната мрежа, намерете стойността на tg\alpha.  

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се