Упражнение: Пресечен кръгов конус. Лице и обем


Описание на упражнението

Упражнете наученото във видео урока по математика за 12. клас "Пресечен кръгов конус. Лице и обем" чрез въпросите в това онлайн упражнение. Ще затвърдите формулите за лице на околна повърхнина, лице на пълна повърхнина и за обем. Решавайте и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от фигурите е пресечен кръгов конус?
5т. 2. Основите на пресечен кръгов конус са два еднакви кръга.
5т. 3. Когато оста е перпендикулярна на основите, то имаме прав пресечен кръгов конус.
5т. 4. Пресечен конус се получава от конус, когато:
5т. 5. Кое от твърденията е вярно?
6т. 6. Свържете означените елементи с наименованиета им в пресечен кръгов конус.
6т. 7. Свържете означенията със съответните им формули.
6т. 8. Намерете лицето на околната и на пълната повърхнина на прав пресечен конус с образуваща 10 см и радиуси 6 см и 4 см.
6т. 9. Намерете обема на прав пресечен конус с радиуси 3 см и 7 см и височина 12 см.
6т. 10. Намерете образуващата на прав пресечен конус с лице на околната повърхнина 552\pi кв.см. и радиуси 10 см и 13 см.
6т. 11. Намерете височината на прав пресечен конус с обем 436\pi  кв.см. и радиуси 7 см. и 5 см.
6т. 12. Височината на прав кръгов конус е 32 см. Намерете лицето на околната повърхнина и обема, ако l:r:r1=5:4:1
11т. 13. Даден е прав пресечен кръгов конус с радиуси 4 см и 2 см и образуваща 2\sqrt37 см. Намерете обема на пресечения конус.
11т. 14. Даден е прав пресечен конус с радиуси 16 см и 4 см, а образувателна му сключва \sphericalangle 60^0 с голямата основа. Намерете околната повърхнина на пресечения конус.
11т. 15. Околната повърхнина на прав пресечен конус е 2000\pi кв.см., а периметърът на осното му сечение е 180 см. Намерете образуващата на пресечения конус.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!