Упражнение: Неравенства от вида g(x)f(x) >0


Описание на упражнението

След като видяхте видео урока за неравенства от вида f(x)g(x)>0 , задачите вече са лесни, нали? Време е да ги упражните, за да можете да ги решавате бързо и без затруднения. А как ще стане това? Разбира се като направите онлайн упражнението по математика за 8. клас "Неравенства от вида f(x)g(x)>0". С този тест ще проверите знанията си за неравенства, съставени от произведение на два израза и ще попълните пропуските си, за да сте подготвени за часовете по математика в училище. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Намери кои са системите, до които се свежда неравенството.
 • \boldsymbol{(13x-3)(2x%2B2)>0}
5т. 2. Намери кои са системите, до които се свежда неравенството.
 •  (20x-5)(15-x)>0
5т. 3. Изнеси \boldsymbol{x} пред скоби и посочи неравенството, което се получава като еквивалентно на даденото:
 • \boldsymbol{x^{2}-7x\geq 0}
5т. 4. Намери решението на неравенството:
 • \boldsymbol{x(x-7)\geq 0}
5т. 5. Намери решението на неравенството:
 •  (x%2B4)(2-x)>0
6т. 6. Вярно ли е, че x\in (-\sqrt{5},\sqrt{5}) не е решение на неравенството:
 • \boldsymbol{(x%2B\sqrt{5})(x-\sqrt{5})>0}
6т. 7. Като използваш формула за съкратено умножение, за да разложиш лявата страна на множители, намери решението на неравенството:
 • \boldsymbol{x^{2}-7\geq 0}
6т. 8. Дадено е неравенството:
 • \boldsymbol{(x%2B2)(2-x)>0}
 • Посочи всички верни твърдения.
6т. 9. Намери решението на неравенството
 •  (x%2B3)^{2}\leq 0
 • Напиши полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
6т. 10. Намери решението на неравенството:
 •  (x-2\sqrt{5})(3\sqrt{2}-x)>0
6т. 11. Намери решението на неравенството:
 • \boldsymbol{x^{2}-x\sqrt{32}.\sqrt{2}>0}
6т. 12. Намери неравенството, на което x\in (0;\sqrt{7}) е решение.
11т. 13. Като използваш формула за съкратено умножение, за да разложиш на множители лявата страна на неравенството, намери неговото решение.
 • \boldsymbol{x^{2}-2x%2B1\geq 0}
 • Напиши полученото число на празното място в текста без да поставяш интервали и допълнителни символи преди и след него.
11т. 14. За кои стойности на \boldsymbol{x} изразът \boldsymbol{(x-1)^{2} - 2(x-1)} има положителни стойности?
11т. 15. За кои стойности на \boldsymbol{x} , изразът \boldsymbol{(2x%2B1)^{2}-(2x%2B1)\sqrt{81}} има положителни стойности?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!