new-logo

Тест: Приложение на системи квадратни неравенства с едно неизвестно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Допустимите стойности на функцията y=\sqrtx^2-16+\sqrtx^2-4 са x\in (-\infty ;-4]\cup [4;+\infty ).
2
Намерете допустимите стойности на функцията y=\sqrtx^2+9-2\sqrtx^2-25.
3
Допустимите стойности на функцията y=\sqrt10-x^2+\sqrtx^2+3-5 са x\in [-3;10].
4
За x\in (-\infty ;0,4]\cup [1;+\infty ) функцията y=\sqrt5x^2-x+4+\sqrt5x^2-7x+2 има смисъл.
5
За кои стойности на x има смисъл функцията y=\sqrtx^2-1+\sqrt16-x^2?
6
Намерете допустимите стойности на функцията y=\sqrtx^2-14x+49+\frac1\sqrt2x^2-9x+7.
7
Намерете стойностите, при които функцията НЯМА смисъл. y=\frac12x+1+\sqrtx^2-10x+25
8
За x\in (-\infty ;3)\cup (3;+\infty ) коя от функциите има смисъл?
9
Намерете стойностите, при които функцията y=\sqrtx^2-5x+6+\frac2\sqrt4x^2+3x+14 има смисъл.
10
Допустимите стойности на коя от изброените функции са x\in \left ( -\infty ;\frac13 \right )\cup \left ( \frac13;\frac25 \right )\cup \left ( \frac25;+\infty \right )?
11
Намерете дефиниционното множество на израза \frac1\sqrtx^2-5+\sqrt2-2x-x^2-\sqrt2x-x^2.
12
Допустимите стойности на \sqrt\fracx^2-3x-52x^2+1+3\sqrt\frac2x^2+x+5x^2-4 са:
13
Да се намери дефиниционното множество на израза \frac3\sqrt5x-x^2-6+\sqrtx+1-\sqrtx. Отговора запишете без интервали между символите и като не записвате нищо вместо знак за обединение.
14
За кои стойности на x има смисъл изразът \frac1\sqrt5-x.\sqrtx-1+\sqrt2x^2-11x+12?
  • Отговора запишете без интервали между символите и като не записвате нищо вместо знак за обединение, а дроб запишете със символа /.
15
Намерете допустимите стойности на функцията y=\sqrtx^2-4x+12-\sqrt\frac3x+12-x. Отговора запишете без интервали между символите и като не записвате нищо вместо знак за обединение, а дроб запишете със символа /.

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 10. клас "Приложение на системи квадратни неравенства с едно неизвестно" ще затвърдиш решаването на квадратни неравенства и на системи квадратни неравенства, като прилагаш знанията си, за да намираш допустимите стойности на различни ирационални функции и изрази. Придобитите знания и умения ще те направят отличник!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се