logo

Тест: Всичко важно за графика на квадратна функция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените функции е квадратна?
2
Графиката на функцията y=-\frac14x^2+\sqrt3x-9 се нарича хипербола.
3
На кой от чертежите е изобразена парабола?
4
Как се нарича точка А от показания чертеж?
5
Коя точка от чертежа е връх на параболата?
6
Свържете функцията с параболата.
7
Подредете стъпките при построяване графика на квадратна функция, като най-горе поставите първата стъпка.
8
Определете координатите на върха на параболата на графиката на функцията y=-3x^2-5x+2.
9
На кой чертеж е изобразена оста на симетрия на функцията y=-3x^2-5x+2?
10
В кои точки графиката на функцията y=-3x^2-5x+2 пресича абсцисната ос?
11
В коя точка графиката на функцията y=-3x^2-5x+2 пресича ординатната ос?
12
На кой чертеж е построена графиката на функцията y=-3x^2-5x+2?
13
Свържете функцията с чертежа, на който е изобразена графиката й.
14
Намерете координатите на върха на параболата на функцията y=5x^2-10x+5.
15
Намерете пресечните точки на параболата на функцията y=2x^2+10x+8 с координатните оси.

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 10. клас върху рафика на квадратна функция ще затвърдиш знанията си за парабола, връх на парабола, ос на симетрия, пресечни точки с координатните оси, симетрична точка и графика на функция. Ще пресмяташ и изчисляваште координати на точки, ще разпознаваш графики на квадратни функции и всичко това ще ти помогне да бъдеш отличник по математика. Забавлявай се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се