Упражнение: Нови формули за лице на четириъгълник


Описание на упражнението

В упражнението към видео урока по математика за 10 клас "Нови формули за лице на четириъгълник" за да се справите с лекота със задачите, ще трябва да си припомните всички изучени формули за лице на квадрат, правоъгълник, ромб, успоредник, трапец или произволен четириъгълник. Не забравяйте, че всяка от изброените фигури е четириъгълник и може да намерим лицето й, използвайки фирмулата за лице на произволен четириъгълник. Решавайте и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от формулите се използва за пресмятане на лице на успоредник?
5т. 2. Чрез формулата S=pr пресмятаме лице на вписан в окръжност многоъгълник.
5т. 3. Около окръжност с радиус 4 см е описан четириъгълник ABCD. Ако АВ=8 см, CD=6 см, намерете лицето на ABCD.
5т. 4. Намерете лицето на равнобедрен трапец ABCD с диагонал BD=10cm,\sphericalangle ABD=30^0.
5т. 5. Намерете лицето на успоредник с остър ъгъл 45 градуса и страни 6 см и 9 см.
6т. 6. Като използвате всички изучени формули за лица на фигури, изведете и свържете фигурите с формулите.
6т. 7. Лицето на ромб със страна 8\sqrt3 и остър ъгъл 60^0 е:
6т. 8. Пресметнете лицето на успоредник с диагонали 16\sqrt2 и 6 и ъгъл между тях 45^0.
6т. 9. Колко е лицето на произволен четириъгълник с диагонали 6\sqrt3 и 7 и ъгъл между тях 60^0?
6т. 10. Лицето на успоредник със страни 7 см и 12 см е 42 кв.см. Колко градуса е острият му ъгъл?
6т. 11. Четириъгълник ABCD със страни AB=14 см и CD=21 см е описан около окръжност с радиус r и има лице 455 кв.см. Намерете радиуса.
6т. 12. Намерете лицето на трапец с основи 30 см и 16 см и бедра 13 см и 15 см.
11т. 13. Детска площадка е построена във формата на трапец. Колко кв.м. противоударна настилка трябва да се закупи, ако диагоналите на трапеца са 3 м и 5 м, а отсечката, свързваща средите на основите му, е 2 м?
11т. 14. Пресметнете лицето на квадрат, вписан в окръжност с радиус 4 см.
11т. 15. Правилен шестоъгълник е описан около окръжност с радиус 2 см. Пресметнете лицето му. Запишете отговора в десетична дроб, закръглена до две цифри след десетичната запетая.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!