Упражнение: Сечение на многостен с равнина


Описание на упражнението

Познавате ли видовете сечение на многостен с равнина - успоредно сечение, диагонално сечение или друго сечение? Ако не сте се запознали с тях във видео урока по математика за 12. клас "Сечение на многостен с равнина" - повързайте да го направите. За да се справите без проблем с решенията на въпросите от онлайн упражнението и да получавате отлични оценки в училище. Решавайте и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Сечение на многостен с равнина ще наричаме:
5т. 2. За да наречем едно сечение успоредно, то трябва да е успоредно на равнината на основата.
5т. 3. Успоредното сечение на правилна триъгълна призма е:
5т. 4. Успоредното сечение в призма е фигура, еднаква на основите на призмата.
5т. 5. На чертежа е дадена правилна триъгълна пирамида и едно успоредно сечение. Кое от твърденията е вярно?
6т. 6. Свържете всеки от чертежите с вида на сечението, което е изобразено на него.
6т. 7. Лицето на основата на пирамида е 100 кв.см., а H=5 см. На какво разстояние от основата трябва да се направи успоредно сечение, така че лицето на сечението да е 4 кв. см.?
6т. 8. Лицето на основата на пирамида е 196 кв.см. На разстояние 4 см от основата на пирамидата е построено успоредно сечение с лице 36 кв.см. Колко см е височината на пирамидата?
6т. 9. Намерете лицето на основата на пирамида с височина 15 см, ако на 8 см от основата е построено успоредно сечение с лице 294 км.см.
6т. 10. Намерете лицето на успоредното сечение на пирамида с лице на основата 363 кв.см. и височина 11 см, построено на 7 см от основата.
6т. 11. Основата на правилна четириъгълна призма е ромб. Какви са диагоналните й сечения едно спрямо друго?
6т. 12. Дадена е правилна четириъгълна пирамида с основен ръб 14 см и околен ръб 10 см. Намерете лицето на диагоналното сечение на пирамидата.
11т. 13. Основата на права четириъгълна призма е ромб с диагонали 2 см и 3 см. Намерете лицата на диагоналните сечения на призмата, ако околният й ръб е 4 см.
11т. 14. Основният ръб на правилна триъгълна пирамида е 3 см. Намерете лицето на успоредното сечение, което минава през медицентъра на околна стена.
  • Запишете отговора в десетична дроб, с две цифри след десетичната запетая..
11т. 15. Намерете лицето на успоредното сечение на правилна четириъгълна пирамида, което дели височината в отношение 2:3 считано от върха. Основният ръб на пирамидата е 8 см.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!