Упражнение: Обем на призма. Всичко важно. Стереометрия


Описание на упражнението

Вече знаете, че обем на призма се пресмята по формулата V=B.h от видео урока по математика за 12. клас "Обем на призма. Всичко важно. Стереометрия". В онлайн упражнението ще пресмятате обем на призма по дадени различни елементи на призмата. Ще търсите елементи по даден обем. Всички задачи ще ви помогнат да изкарате отлични оценки в училище. Решавайте и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое твърдение е вярно? Височината на наклонена призма:
5т. 2. Височината на права призма съвпада с основните ръбове.
5т. 3. Коя е формулата за пресмятане на обем на призма?
5т. 4. Намерете обема на куб с ръб 4 см.
5т. 5. Обемът на правилна триъгълна призма с околен ръб 5\sqrt3 см и основен ръб 7 см.  се пресмят с израза:
6т. 6. Намерете обема на права четириъгълна призма с височина 7 см и основа квадрат със страна 5\sqrt2 см.
6т. 7. Основните ръбове на права триъгълна призма са 5 см, 5 см и 6 см, а височината на призмата е равна на по-голямата височина на основата. Намерете обема на призмата.
6т. 8. Основните ръбове на права триъгълна призма са 3 см, 4 см и 5 см, а височината на призмата е равна на радиуса на описаната около основата окръжност. Намерете обема на призмата.
  • УпътванеДокажете, че основата е правоъгълен триъгълник.
  • Използвайте формулата за лице на триъгълник S=\fracabc4R.
6т. 9. Намерете обема на куб с диагонал 2\sqrt6.
6т. 10. Намерете обема на куб с лице на повърхнина  96.
6т. 11. Основният ръб на правилна триъгълна призма е 4 см, а диагоналът на околната стена е 8 см. Намерете обема на призмата.
6т. 12. Дадена е права призма с основа правоъгълен триъгълник. Катетите на основата и околният ръб се отнасят тъй както 3:4:7. Ако знаем, че обемът на призмата е 42 куб.см. намерете лицето на околната повърхнин на призмата.
11т. 13. Дадена е правилна четириъгълна призма с основен ръб 3\sqrt2. Диагоналът на призмата образува с околна стена ъгъл 30^0. Намерете обема на призмата.
11т. 14. Диагоналите на две съседни околни стени на правоъгълен паралелепипед образуват с основата му ъгли, равни на 30^0 и 60^0, а диагоналът на основата е равен на \sqrt30. Намерете обема на паралелериреда.
11т. 15. Даден е правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1 с основни ръбове 3 см и 4 см. Двустенният ъгъл между равнината на основата ABCD и равнината BC1D e 45^0. Намерете обема на паралелепипеда. Отговорът запишете като десетична дроб.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

22:26 - 28.02.2018

еми аз съм 7 клас и логично д изкарам 2.00 макар и да съм изкаръл 17 точки
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

19:26 - 11.01.2017

5.78% yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssss
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.