logo

Тест: Обем на призма

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое твърдение е вярно? Височината на наклонена призма:
2
Височината на права призма съвпада с основните ръбове.
3
Коя е формулата за пресмятане на обем на призма?
4
Намерете обема на куб с ръб 4 см.
5
Обемът на правилна триъгълна призма с околен ръб 5\sqrt3 см и основен ръб 7 см.  се пресмят с израза:
6
Намерете обема на права четириъгълна призма с височина 7 см и основа квадрат със страна 5\sqrt2 см.
7
Основните ръбове на права триъгълна призма са 5 см, 5 см и 6 см, а височината на призмата е равна на по-голямата височина на основата. Намерете обема на призмата.
8
Основните ръбове на права триъгълна призма са 3 см, 4 см и 5 см, а височината на призмата е равна на радиуса на описаната около основата окръжност. Намерете обема на призмата.
  • УпътванеДокажете, че основата е правоъгълен триъгълник.
  • Използвайте формулата за лице на триъгълник S=\fracabc4R.
9
Намерете обема на куб с диагонал 2\sqrt6.
10
Намерете обема на куб с лице на повърхнина  96.
11
Основният ръб на правилна триъгълна призма е 4 см, а диагоналът на околната стена е 8 см. Намерете обема на призмата.
12
Дадена е права призма с основа правоъгълен триъгълник. Катетите на основата и околният ръб се отнасят тъй както 3:4:7. Ако знаем, че обемът на призмата е 42 куб.см. намерете лицето на околната повърхнин на призмата.
13
Дадена е правилна четириъгълна призма с основен ръб 3\sqrt2. Диагоналът на призмата образува с околна стена ъгъл 30^0. Намерете обема на призмата.
14
Диагоналите на две съседни околни стени на правоъгълен паралелепипед образуват с основата му ъгли, равни на 30^0 и 60^0, а диагоналът на основата е равен на \sqrt30. Намерете обема на паралелериреда.
15
Даден е правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1 с основни ръбове 3 см и 4 см. Двустенният ъгъл между равнината на основата ABCD и равнината BC1D e 45^0. Намерете обема на паралелепипеда. Отговорът запишете като десетична дроб.

Описание на теста

След като вече научи формулата за обем на призма от видео урока по математика за 10. клас, направи онлайн теста върху обем на призма. В теста ще пресмяташ обем на призма по дадени различни елементи на призмата. Ще търсиш елементи по даден обем. Всички задачи ще ти помогнат да изкараш отлични оценки в училище. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се