new-logo

Тест: Функционална зависимост. Функция. Дефиниционно множество

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато за всеки елемент от множеството А по определено правило се свързват един или повече елементи от множеството В, казваме, че съществува функционална зависимост.
2
Как се нарича изобразената зависимост?
3
Вярно ли е представена функционалната зависимост на картинката?
4
Y е функция на х, ако на всяка допустима стойност на числото х се съпоставя по определено правило точно една стойност на y.
5
Съвкупността от всички променливи на една функция се нарича:
6
Кое е вярното твърдение, ако функционалната зависимост е изобразена на картинката?
7
Кои са верните твърдения за дадената функционална зависимост?
8
Ако чрез функция на дължината на страната a е изразено лицето на квадрат, то DM e:
9
Чрез кой от дадените изрази е зададена функция?
10
Чрез коя формула е зададена изразената чрез картинката функция?
11
Кое число се "крие" зад ? в показаната на картинката функция?
12
Свържи стойностите на променливите и на функцията така, че да е вярно съотвествието.
13
Ако f(x)=x^2-3, то пресметни:
14
Запиши периметъра на равностранен триъгълник като функция на дължината на страната а.
  • Записвай функцията с общоприетите означения: Р - периметър, и без интервали между знаците и символите във формулата.
15
Около 450 г.пр.н.е. гръцкият философ Зенон формулира задачата за състезанието между Ахил и костенурката.
  • Ахил тича 10 пъти по-бързо от костенурката и затова на старта ѝ дава 1000 метра преднина. Ако костенурката изминава 50 метра в минута, то представи като функции разстоянието, което изминава Ахил и което изминава костенурката.
  • Използвай означения за времето - t, за разстоянието - d.
  • Записвай изразите без интервали между знаци и символи.
  • Ще успее ли Ахил да настигне костенурката?

Описание на теста

Провери какво научи от видео урока по математика за 10. клас, като направиш онлайн теста върху функционална зависимост, дефиниционно множество, променлива, аргумент, функционална стойност. Ще откриваш вeрни или грешни са зададените зависимости, какво е дефиниционното им множество, ще се забавляваш и ще откриваш реалното приложение на математиката. А това ще ти донесе много шестици.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се