Упражнение: Мода, медиана, средна стойност. Характеристики на статистически ред


Описание на упражнението

И в математиката има мода. Какво е мода, медиана и средна стойност на един статистически ред? Ако сте изгледали видео урока по математика за 11. клас "Мода, медиана, средна стойност. Характеристики на статистически ред", няма да имате проблеми при разрешаването на тези "модни" въпроси в онлайн упражнението. И ще получите така модните шестици по математика. Бъди модерен и учи лесно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои от дадените редове са статистически?
5т. 2. Стойността, която се среща най-често в даден статистически ред, се нарича:
5т. 3. Медианата е стойност, която заема крайно място в статистическия ред.
5т. 4. С коя формула пресмятаме средната стойност на статистическия ред 3,4,4,4,5,5,6?
5т. 5. Даден е статистическия ред 10,10,10,12,12,13,13,13,13,15,16,17,17.
 • Средната претеглена стойност се пресмята по формулата:
 • \overlinex=\frac10.3+12.2+13.4+15.1+16.1+17.23+2+4+1+1+2
6т. 6. Даден е статистическия ред
 • 10,10,11,13,14,15,16,18,19,19,20,20,20
 • Свържете всяка от характеристиките със стойността, която се получава за този ред.
6т. 7. Намерете модата на множеството от данни:
 • 32,35,48,43,35,21,35,57,39,27
6т. 8. Намерете медианата на множеството от данни:
 • 10,2,17,6,8,3,10,2,9,5,9,13,1,10
6т. 9. Намерете средната стойност на множеството от данни:
 • 65,75,153,250,182,99,80,191,55,131,93,182
6т. 10. При проверка в дневника на 11А клас е установен следния брой отсъстващи ученици от часовете по математика при 30 направени проверки.
 • 2,1,5,0,3,0,3,2,1,1,4,3,1,0,1,2,3,6,5,2,1,3,4,2,1,1,3,2,0,2.
 • Намерете модата, медианата, средната стойност и средната претеглена стойност на множеството от данни.
6т. 11. Намерете средната температура за януари, ако са измерени следните стойности:
 • -13,-8,-10,-4,1,0,-2,-5,-7,-12,-8,-9,-5,0,1,0,2,-3,-4,-6,-10,-10,-5,-3,-3,-1,0,2,4,3,0
6т. 12. Свържете всеки статистически ред със стойността на модата.
11т. 13. Фирма "Морски дар" се специализира в улов на три вида риба. През последните години отчели, че цените на едро за 1 тон риба са:
 • акула - 4000 лв.
 • скумрия - 2000 лв.
 • паламуд - 5000 лв.
 • През следващата година фирмата планира да продаде 100 тона акула, 200 тона скумрия и 20 тона паламуд.
 • Каква средна сума от тон риба очаква да получи фирмата?
11т. 14. При тестване за икономичност на три марки автомобили са направени по пет пробега, като за всеки пробег е измерен изминатия път в километри с 1,5 литра бензин. Получени са следните данни:
 • за марка А: 17,9; 20,4; 20,6; 21,4; 21,4
 • за марка В: 21,2; 18,7; 21,3; 18,7; 21,3
 • за марка С: 18,6; 19,1; 18,5; 22,1; 19,7
 • Ако сте статистик на компанията А, коя от характеристиките на извадката средна стойност, мода или медиана ще дадете като "типична" стойност за изминати километри от кола А?
11т. 15. При тестване за икономичност на три марки автомобили са направени по пет пробега, като за всеки пробег е измерен изминатия път в километри с 1,5 литра бензин. Получени са следните данни:
 • за марка А: 17,9; 20,4; 20,6; 21,4; 21,4
 • за марка В: 21,2; 18,7; 21,3; 18,7; 21,3
 • за марка С: 17,6; 19,6; 18,5; 22,1; 19,7
 • Ако сте статистик на компанията C, коя от характеристиките на извадката средна стойност, мода или медиана ще дадете като "типична" стойност за изминати километри от кола C?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!