logo

Тест: Графика на функцията y = ax2. Парабола

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дадена е функцията \boldsymboly = x^2. Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения.
2
Дадена е функцията \boldsymboly = \frac13x^2.
 • Посочете точките, които са от нейната графика.
3
Разгледайте чертежа и изберете графиката на функцията \boldsymboly = \frac13x^2.
4
Дадена е функцията \boldsymboly = ax^2, \boldsymbola>0.
 • Изберете всички верни твърдения.
5
Дадени са функциите: \boldsymboly1 = 2x^2 и \boldsymboly2 = 4x^2
 • Вярно ли е, че графиката на \boldsymboly2 расте по-бързо и е по-близо до ординатната ос от тази на \boldsymboly1?
6
Дадени e функцията \boldsymboly = 5x^2.
 • Посочете точките, които са от нейната графика.
7
Дадени са функциите \boldsymboly = \frac12x^2 и \boldsymboly = 2x^2.
 • Посочете координатите на точката, в която двете графики се пресичат.
 • Напишете получените числа на празните места в текста (без интервали и допълнителни символи преди и след тях).
8
Дадена е функцията \boldsymbol y = \frac14x^2
 • Посочете точките, които са от нейната графика.
9
В правоъгълна координатна система са дадени точките: А(-3, 3), В(3,3), С(9,27)
 • Посочете функцията, на чиято графика лежат тези точки.
10
В правоъгълна координатна система са дадени точките: А(-5, 10) и В(5,10)
 • Посочете функцията, на чиято графика лежат тези точки.
11
Разгледайте чертежа и свържете функциите с номерата на техните графики.
12
Разгледайте чертежа и подредете по големина параметрите a, b, c и d на функциите, като поставите най-малкото число най-отгоре.
13
За кои стойности на \boldsymbolm и \boldsymbolx графиката на функцията \boldsymboly = 2mx^2 е в първи квадрант на координатната система?
14
Дадени са функциите \boldsymbolf(x)=x^2 и \boldsymbolg(x)=2x-1.
 • Намерете за каква стойност за х двете функции се пресичат, т.е. f(x) = g(x).
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
15
Дадена е функцията \boldsymbolf(x)=px^2. Ако знаете, че \boldsymbolf(4)=24, намерете стойността на \boldsymbolp.
 • Напишете полученото число с цифри като десетична дроб без интервали и допълнителни символи преди и след него.

Описание на теста

Преговори наученото от видео урока по математика за 10. клас върху графика на функцията y = ax2, като направиш онлайн теста сега! Ще добиеш опит в намирането на точки от графиката на квадратна функция и в начертаването ѝ. Ще откриеш как се мени видът на графиката в зависимост от знака и големината на параметъра a, ще решаваш графично задачи за квадратна и линейна функции. Докато решаваш теста, ще разбереш колко интересни задачи има с тази функция и колко лесни за решаване са те, когато сме заедно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се