logo

Тест: Решаване на ирационални уравнения чрез полагане

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Числото 14 е корен на уравнението x-5+\sqrtx-5=12.
2
Кои са корените на уравнението x^2-9+\sqrtx^2-9=20?
3
Числата 2 и 1 са корени на уравнението x^2-3x+\sqrtx^2-3x+11=1.
4
Намери корените на уравнението x^2-2x+\sqrtx^2-2x+6=6.
5
Единият корен на уравнението x^2-4x+\sqrtx^2-4x+4=8 е -1. Кой е вторият корен?
6
Реши уравнението x^2-\sqrtx^2-23=133.
  • Упътване: Преобразувай уравнението във вида x^2-23-\sqrtx^2-23=133-23 преди да положиш.
7
-3,5 и 3 са корени на уравнението:
8
Реши уравнението 2x^2-x+\sqrt2x^2-x-50=24.
9
Свържи всеки от етапите от решаване на уравнението 3x^2+3x-\sqrtx^2+x+2=4 със съответното преобразувание.
10
Намери корените на уравнението x^2-x-\sqrt3x^2-3x+13=5.
11
Корени на уравнението \sqrt4x^2+3x+14-\sqrt4x^2+3x+3=1 са:
12
Реши уравнението \sqrt3x^2+5x+8-\sqrt3x^2+5x+11=1.
13
Кои са корените на уравнението \sqrt15x^2+6x+4-\sqrt10x^2+4x+2=1?
14
С подходящо полагане реши уравнението и намери корените му \sqrty^2-2y+\sqrty^2-2y+33=3.
15
Определи корените на ирационалното уравнение \sqrt2x^2+x+\sqrt2x^2+x-1=\sqrt13.

Описание на теста

Още по-трудни задачи те очакват в този онлайн тест по математика за 10. клас. Ти се запозна с начина им на решаване във видео урока по математика върху решаване на ирационални уравнения чрез полагане и сега ще имаш възможност да приложиш наученото. Ще се справиш с лекота с тях, тъй като е лесно и забавно с Уча.се. И ще можеш да бъдеш отличник по математика!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се