Упражнение: Важни задачи от ДЗИ. Матури. Числови редици


Описание на упражнението

В онлайн упражнението към видео урока по математика за 11.  клас "Важни задачи от ДЗИ. Матури. Числови редици" ще решавате задачи от числови редици, давани през годините на държавни зрелостни изпити. Това ще подпомогне подготовката ви по математика и ще ви направи по-успешни и знаещи.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Общият член на числова редица е an=\frac(-1)^n+1.2^n+1-2^n(-2)^n-1. 2016-тият член е a2016=6.
5т. 2. Общият член на числова редица е an=\frac(-1)^n+1.2^n+1-2^n(-2)^n-1. 2017-тият член a2017 е равен на:
5т. 3. Ако общият член на числова редица е an=(-1)^n+1(n+1)-3.(-1)^n, то a24 e:
5т. 4. Първият член на безкрайна числова редица е a1=2. Ако членовете на редицата са четни числа, то за всяко естествено число n\geq 2 те се получават по формулата:
5т. 5. Ако n е естествено число, то първите четири члена на редицата с общ член an=\frac(n+1).n(-1)^1-n  са:
6т. 6. (ДЗИ 2016) Последният член на редицата с общ член an=n(n-7), n\in \mathbbN, е 60. Броят n на членовете на тази редица е:
6т. 7. (ДЗИ 2016) Числовата редица, за която a1=1 и an=2an-1+1 за n\geq 2, n\in \mathbbN, e:
6т. 8. (ДЗИ 2016) Намерете стойността на произведението a1.a3.a5, където a1, a3, a5 са членовете на редицата с общ член an=(-1)^n.n^2+2, n\in \mathbbN
6т. 9. (ДЗИ 2015) Ако за n\in \mathbbN общият член на числовата редица е an=(-1)^n+1.2n+(-1)^n, то a18 е:
6т. 10. (ДЗИ 2014) За членовете на числовата редица с общ член an,n\in \mathbbN са в сила равенствата a3=8,a2=3a1,a3=4a2. Първият член на редицата е:
6т. 11. (ДЗИ 2013) Дадена е числова редица с общ член an=2an-1+1,\forall n\in \mathbbN. Ако a2=4, то първият член на редицата е:
6т. 12. (ДЗИ 2012) Коя от формулите задава общия член an,n\in \mathbbN на редицата от всички естествени числа, които при деление на 3 дават остатък 2?
11т. 13. (ДЗИ 2012) Дадена е числова редица с общ член an=n^2-n,n\in \mathbbN. Ако числото 42 е член на редицата, то номерът му n е равен на:
11т. 14. (ДЗИ 2012) Дадена е числова редица с формула за общия член an=-n^2+8n,n\in \mathbbN. Най-големият от първите пет члена е с номер:
11т. 15. (ДЗИ 2011) Общият член на числова редица е an=\sqrtn^2-8n+16+21,n\in \mathbbN. Номерът n, за който an приема най-малка стойност, е:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!