logo

Тест: Квадратно уравнение. Решени задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намерете корените на уравнението и изберете верните отговори за тях:
 • \boldsymbol4x^2-8x-96 = 0
2
Намерете корените на уравнението:
 • \boldsymbol8x^2+ 2x -6= 0
3
Решете уравнението:
 • \boldsymbol4x^2-12x+9 = 0
4
Решете уравнението:
 • \boldsymbol3x^2 -2x+12= 0
5
Намерете корените на уравнението:
 • \boldsymbolx^2+2x-2 =0
6
Намерете дискриминантите на уравненията и свържете всяко от тях с вярното твърдение за него.
7
Вярно ли е, че уравнението \boldsymbol5+9x^2-6\sqrt5x = 0 има два различни корена?
8
Решете уравнението \boldsymbol-2+3x-x^2=0 .
 • Напишете получените числа за неговите корени на празните места в текста, като запишете на първото празно място по-малкия корен.
9
Намерете корените на уравнението:
 • \boldsymbol9-x-8x^2=0
10
Намерете корените на уравнението
 • \boldsymbol45 - 6\sqrt5.x+x^2=0
11
Намерете корените на уравнението
 • \boldsymbol4-\fracx^29 = 0
 • Като използвате получените числа за корените на уравнението и знаете, че x1<x2, подредете във възходящ ред числата по-долу като поставите най-малкото число най-горе.
12
 • Намерете корените на уравнението x(x+1) = 20.
 • Напишете отговорите на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
13
Дължината на правоъгълник е 75% от ширината му. Да се намери периметърът на правоъгълника, ако е известно, че лицето му 48 m².
14
На една детска площадка има пясъчник с квадратна форма с площ 144 квадратни метра. Пясъчникът е ограден с широка дървена рамка, на която децата сядат, за да си играят.
 • Дървената рамка е с площ 25 квадратни метра.
 • Намерете ширината на дървената рамка в метри (x=?).
15
В сладкарница за ръчно изработени бонбони влезли група ученици. Всеки от тях трябвало да подари по 1 бонбон на всеки от групата, без да дава на себе си.
 • Aко знаете, че общата бройка на подарените бонбони е  X(X-1) = 56, намерете броя на учениците X = ? 
 • Напишете полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.

Описание на теста

Затвърди наученото от видео урока по математика за 10. клас, като направиш онлайн теста сега! С него ще усъвършенстваш уменията си за решаване на пълно и непълно квадратни уравнения, ще намираш корените им с помощта на коефициентите на квадратното уравнение и ще анализираш техните дискриминанти. Направи теста и ще разбереш къде намират приложение квадратните уравнения!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се