Упражнение: Функциите тангенс и котангенс на ъгли от 0 до 180 градуса


Описание на упражнението

За да се справите отлично със задачите от това онлайн упражнение към видео урока по математика за 10. клас "Функциите тангенс и котангенс на ъгли от 0 до 180 градуса", трябва да сте наясно и със функциите синус и косинус. Важно е да знаете при какви стойности на ъглите не съществуват функциите тангенс и котангенс, в кои интервали нарастват и в кои намаляват, как се пресмятат числовите стойности на тригонометрични изрази. Всичко това ще ви гарантира отлични знания и отлични оценки.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Верни ли са формулите? tg\alpha =\fracsin\alpha cos\alpha и cotg\alpha =\fraccos\alpha sin\alpha
5т. 2. При какъв ъгъл не съществува tg\alpha?
5т. 3. При какъв ъгъл не съществува cotg\alpha?
5т. 4. tg\alpha .cotg\alpha =?
5т. 5. Функцията тангенс приема положителни стойности, а функцията котанген с - отрицателни, за ъгли от 90 до 180 градуса.
6т. 6. Свържете вярно.
6т. 7. Подредете стойностите на тригонометричните функции по големина, като най-горе поставите най-малката стойност.
6т. 8. Пресметнете:
  • cotg30^0.cotg60^0-tg135^0
6т. 9. Пресметнете:
  • (tg60^0+cotg120^0)^2.cotg135^0
6т. 10. Намерете стойностите на косинус и тангенс, ако sin\alpha =\frac1213,\alpha \in (90^0;180^0)
6т. 11. Намерете \alpha, ако cotg(90^0+\alpha )=-1.
6т. 12. Ако cos\alpha =\frac1213, намерете tg\alpha -cotg\alpha =?
11т. 13. Ако sin\alpha .cos\alpha =0,25, намерете tg\alpha +cotg\alpha =?
11т. 14. Ако tg\alpha +cotg\alpha =-2, \alpha \in \left ( 90^0 ;180^0 \right ), намерете на колко градуса е равен ъгъла?
11т. 15. Преобразувайте израза:
  • \frac11+tg^2\alpha +\frac11+cotg^2\alpha

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!