new-logo

Тест: Важни задачи от ДЗИ. Матури. Статистика

Тест

Супер разбираемото обяснения на задачите от видео урока по математика за 11. клас "Важни задачи от ДЗИ. Матури. Статистика" ще ви помогне да се справите с лекота и с други задачи, давани на матури през годините. Такива задачи сме ви подготвили в този онлайн тест и това ще гарантира една отлична подготовка за ДЗИ по математика.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В клас от 30 ученици трима завършили първи срок с двойка по математика, шестима - с тройка, петима - с четворка, седмина - с петица и девет ученици завършили с отличен. Медианата на статистическия ред от данните за оценките на всички ученици в класа е:
2
В клас от 29 ученици двама завършили първи срок с двойка по математика, седмина - с тройка, четирима - с четворка, седмина - с петица и девет ученици завършили с отличен. Медианата на статистическия ред от данните за оценките на всички ученици в класа е:
3
Към реда 2,3,6,8,9,13,15 е добавено ново число. Намерете средноаритметичното на данните от новия ред, ако е известно, че двата реда имат една и съща медиана.
4
В школа по танци участват 8 души на възраст 10 г., 13 г., 16 г., 21 г., 23 г., 27 г., 29 г., 32 г. На каква възраст е новодошъл участник, ако медианата на статистическия ред от първоначалните 8 данни съвпада с медианата на новополучените 9 данни?
5
(ДЗИ 2016) През последните 10 години измерената температура (в градуси) на 8 март е била -3,-5,4,0,-3,2,2,1,-3,4. Ако М е модата, Р е медианата, а S е средната стойност на статистическия ред, то стойността на израза 6P+M+S е:
6
(ДЗИ 2014) Сумата на осем числа е А. Едно от числата е 8 и е заменено с 24. Средноаритметичното на новите осем числа е:
7
(ДЗИ 2013) В една фирма работят 5 работници със заплата 380 лв, 2 специалисти със заплата 500 лв. и 1 ръководител (собственик) със заплата 2700 лв. Колко от служителите получават заплата, по-ниска от средната заплата във фирмата?
8
(ДЗИ 2011) Кое от твърденията НЕ е вярно за статистическия ред: 1; 2; 2; 3; 4; 4; 4; 5; 6; 6; 6; 7; 8; 8; 9 ?
9
(ДЗИ 2009) Ако средното аритметично на числата a,−5,−3 и −2 е равно на −1, то числото a е:
10
(ДЗИ 2010) Ако средноаритметичното на числата a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7 е равно на 1, а средноаритметичното на числата a1,a2,a3,a4,a5,a6 е -1, то числото a7 е равно на:
11
(ДЗИ 2012) Ако средноаритметичното на числата a, b, c, d, p и q е 3, а средноаритметичното на числата a, b, c и d е 4, то средноаритметичното на числата p и q е:
12
(ДЗИ 2012) В таблицата са дадени измерените температури на 25.04.2012 г. в 12 часа на обяд в няколко български града. С колко градуса се различава модата от средната стойност на температурите в статистическия ред от данни?
13
(ДЗИ 2016) Четирима служители в една фирма получават заплата по 630 лв., петима получават по 810 лв., един служител получава 459 лв., а собственикът получава 4 400 лв. Колко лева е разликата между средната заплата на служителите на фирмата (без собственика) и средната заплата във фирмата?
14
(ДЗИ 2016) При измерване на ръста на група служители се установило, че средната височина на мъжете е 180 cm, а на жените – 165 cm . Намерете средния ръст на всички служители, ако е известно, че жените са с 50% повече от мъжете.
15
(ДЗИ 2013) Средният успех на учениците от три класа от едно училище е 5,10. Средният успех на учениците от първия клас е 5,40, а на учениците от втория клас е 4,70. Определете средния успех на учениците от третия клас, ако се знае, че броят на учениците във всеки клас е един и същ.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се