Упражнение: Модулни неравенства от вида |ax+b|>c


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Модулни неравенства от вида |ax+b|>c" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили начина за решаване на модулни неравенства. Припомнихте ли си наученото за |x| , както и някои от свойствата? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите метода за решаване на модулни неравенства, да представяте решенията на модулното неравенство графично и с интервали. Решете задачите от теста, за да сте най-добрите по математика в 8. клас. Спорна работа!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че:
  • Ако  |x|>6 , то  x>6  или  -x>6 ?
5т. 2. Вярно ли е, че:
  • Ако |x|>6 , то решенията на неравенството са числата x\in (-\propto ;-6)\cup (6;+\propto ) ?
5т. 3.
  • Според чертежа интервалът изобразява решенията на неравенството
5т. 4. Ако  |x+7|>2, то решение на неравенството е обединение от решенията на неравенствата
5т. 5. Ако |x+7|>0  , то решенията на неравенството са числата
6т. 6. Дадено е неравенството |x-1|>1.
  • Множеството от решения на модулното неравенство е обединение от решенията на неравенствата
6т. 7. Решенията на неравенството |x-1|>1 са числата
6т. 8. Множеството от решения на модулното неравенство |2x-1|>7 е обединение от решенията на неравенствата
6т. 9. Решенията на неравенството |2x-1|>7 са числата
6т. 10. Дадено е неравенството |-4x+3|>0.
  • Решение на неравенството е обединение от решенията на следните неравенства
6т. 11. Решение на модулното неравенство |-4x+3|>0 e
6т. 12. Вярно ли е, че неравенството
  •  -|4+x|<-7 е еквивалентно на неравенството
  • |4+x|>7 ?
11т. 13. Да се намерят решенията на неравенството  |(1-x)(x+4)+x^2|>3
11т. 14. Дадено е неравенството |(3x-1)(3x+1)-9x^2+4x|>7.
  • Кои естествени числа не са решения на неравенството?
11т. 15. Намерете решенията на неравенството 2|x-1|-|3x-3|<-10.  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!