new-logo

Тест: Синусова теорема

Тест

Синусова теорема ще използваме при намиране на елементите на триъгълник, успоредник, трапец или друга равнинна фигура. На за да я използваме, първо трябва да знаем какво гласи синусова теорема. А в този онлайн тест към видео урока по математика за 10. клас "Синусова теорема" ще затвърдим и ще я прилагаме успешно.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даден е триъгълник MNP. Кое е вярното равенство според синусова теорема?
2
Даден е триъгълник АВС, a=30cm,\alpha =45^0. След прилагане на синусова теорема се намира, че радиусът на описаната около триъгълника окръжност е 15\sqrt2.
3
Даден е триъгълник АВС, a=20cm,\alpha =45^0,\gamma =30^0. Намерете страната c.
4
Даден е триъгълник АВС, a=5cm,b=5\sqrt3,\alpha =30^0. Намерете ъгъл \beta и страната c.
5
Даден е триъгълник АВС, a=5cm,b=5\sqrt3,\alpha =30^0.Намерете радиуса на описаната окръжност.
6
Даден е триъгълник АВС, a=7cm,R=\frac7\sqrt22. Намерете \alpha =?
7
Даден е триъгълник АВС, \alpha =30^0,R=9. Намерете a=?
8
Даден е триъгълник АВС, b=3\sqrt2cm,c=3\sqrt3,\beta =45^0. Намерете ъгъл \alpha =?.
9
Около равнобедрен триъгълник АВС (основа АВ) с ъгъл 120 градуса е описана окръжност с радиус 2 см. Свържете страните на триъгълника с равните им дължини.
10
Около триъгълник АВС със страна AB=20 cm е описана окръжност с радиус R=\frac20\sqrt33. Намерете ъгъл АСВ.
11
Около остроъгълен триъгълник АВС със страни AC=6cm,BC=3cm,AB=R\sqrt3 е описана окръжност с радиус R. Намерете ъгъл \gamma.
12
В триъгълника АВС AB=10cm,\alpha :\beta: \gamma =1:3:8. Намерете страната АС.
13
Даден е равнобедрен триъгълник АВС с  \sphericalangle ACB=30^0 и основа AB=12 см. Върху бедрото ВС е взета точка D, така че \frac\sphericalangle CAD\sphericalangle DAB=\frac14. Намерете радиуса на описаната около триъгълника ABD окръжност.
  • Запишете отговора като десетична дроб, закръглена до две цифри след десетичната запетая.
14
Страната ВС на триъгълника АВС е 25 см.  Построена е височина BD=15 см, а радиусът на описаната около него окръжност е 32,5 см. Намерете другите две страни на триъгълника АВС.
15
В окръжност е вписан триъгълник, разликата между най-голямата и най-малката страна на който е 4 см, а третата страна е отдалечена от центъра на окръжността на 2 см. Да се намерят страните на триъгълника, ако радиусът на окръжността е 4 см.
  • Запишете дължините с десетични дроби, закръглени до две цифри след десетичната запетая.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (26)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се