logo

Тест: Синусова теорема

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даден е триъгълник MNP. Кое е вярното равенство според синусова теорема?
2
Даден е триъгълник АВС, a=30cm,\alpha =45^0. След прилагане на синусова теорема се намира, че радиусът на описаната около триъгълника окръжност е 15\sqrt2.
3
Даден е триъгълник АВС, a=20cm,\alpha =45^0,\gamma =30^0. Намерете страната c.
4
Даден е триъгълник АВС, a=5cm,b=5\sqrt3,\alpha =30^0. Намерете ъгъл \beta и страната c.
5
Даден е триъгълник АВС, a=5cm,b=5\sqrt3,\alpha =30^0.Намерете радиуса на описаната окръжност.
6
Даден е триъгълник АВС, a=7cm,R=\frac7\sqrt22. Намерете \alpha =?
7
Даден е триъгълник АВС, \alpha =30^0,R=9. Намерете a=?
8
Даден е триъгълник АВС, b=3\sqrt2cm,c=3\sqrt3,\beta =45^0. Намерете ъгъл \alpha =?.
9
Около равнобедрен триъгълник АВС (основа АВ) с ъгъл 120 градуса е описана окръжност с радиус 2 см. Свържете страните на триъгълника с равните им дължини.
10
Около триъгълник АВС със страна AB=20 cm е описана окръжност с радиус R=\frac20\sqrt33. Намерете ъгъл АСВ.
11
Около остроъгълен триъгълник АВС със страни AC=6cm,BC=3cm,AB=R\sqrt3 е описана окръжност с радиус R. Намерете ъгъл \gamma.
12
В триъгълника АВС AB=10cm,\alpha :\beta: \gamma =1:3:8. Намерете страната АС.
13
Даден е равнобедрен триъгълник АВС с  \sphericalangle ACB=30^0 и основа AB=12 см. Върху бедрото ВС е взета точка D, така че \frac\sphericalangle CAD\sphericalangle DAB=\frac14. Намерете радиуса на описаната около триъгълника ABD окръжност.
  • Запишете отговора като десетична дроб, закръглена до две цифри след десетичната запетая.
14
Страната ВС на триъгълника АВС е 25 см.  Построена е височина BD=15 см, а радиусът на описаната около него окръжност е 32,5 см. Намерете другите две страни на триъгълника АВС.
15
В окръжност е вписан триъгълник, разликата между най-голямата и най-малката страна на който е 4 см, а третата страна е отдалечена от центъра на окръжността на 2 см. Да се намерят страните на триъгълника, ако радиусът на окръжността е 4 см.
  • Запишете дължините с десетични дроби, закръглени до две цифри след десетичната запетая.

Описание на теста

Синусова теорема ще използваме при намиране на елементите на триъгълник, успоредник, трапец или друга равнинна фигура. На за да я използваме, първо трябва да знаем какво гласи синусова теорема. А в този онлайн тест към видео урока по математика за 10. клас "Синусова теорема" ще затвърдим и ще я прилагаме успешно.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се