logo

Тест: Задачи от ДЗИ. Матури. Формули за лице на многоъгълник. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Диагоналите на ромб се отнасят както 4:5, а лицето му е 250 cm^2. Намери страната на ромба.
2
Лицето на ромб е равно на 24, а сумата от дължините на диагоналите му е равна на 14. Дължината на страната на ромба е:
3
(ДЗИ 2015) В успоредника ABCD AC=10cm,BD=6cm,\sphericalangle ADB=90^0. Намери лицето на успоредника.
  • Използвай формулата sin\beta =\sqrt1-cos^2\beta
4
(ДЗИ 2013) Дължината на единия диагонал на ромб е 75% от дължината на другия, а лицето му е 24cm^2. Радиусът на вписаната в ромба окръжност е:
5
(ДЗИ 2013) Даден е успоредник ABCD със страни AB=10 cm, AD=8 cm и tg\sphericalangle DAB=\frac43. Лицето на успоредника ABCD е равно на:
  • Използвай формулите tg\alpha = \fracsin\alpha cos\alpha   и sin^2\alpha +cos^2\alpha =1.
6
(ДЗИ 2013) Четириъгълникът ABCD със страни AD=5 cm, BC=7 cm е описан окоро окръжност с радиус 3 сm. Лицето на ABCD е:
7
(ДЗИ 2012) Даден е ромб с диагонали a и b.
  • Лицето на четириъгълника, чиито върхове са средите на страните на ромба е:
8
(ДЗИ 2012) Трапецът ABCD със страни AB=10, BC=7, CD=4, AD=5 е с лице, равно на:
  • Упътване: Използвай Хероновата формула за лице на триъгълник за AED и намери височината му.
9
(ДЗИ 2012) В равнобедрен трапец диагоналът има дължина 6\sqrt3 см и сключва с голямата основа ъгъл 30^0.
  • Лицето на трапеца е:
10
(ДЗИ 2012) В успоредника ABCD височините DH и DQ са съответно \sqrt15 и 15. Ако \sphericalangle HDQ=60^0, то лицето на успоредника е:
11
(ДЗИ 2012) Даден е успоредник ABCD. Височината BH (H лежи на AD) пресича диагонала AC в точка О и АО:ОС=1:4. Ако лицето на триъгълника АОН е равно на 3 cm^2, то лицето на успоредника ABCD е равно на:
  • Упътване: Намери подобните триъгълници. Tе ще ти помогнат за решението.
12
(ДЗИ 2011) Лицето на ромб ABCD с диагонал AC=4\sqrt3,\sphericalangle ABC=120^0 е:
13
(ДЗИ 2012) Точките M, N, P, Q са средите съответно на страните AB, BC, CD, DA на четириъгълника ABCD, а MNPQ е правоъгълник с лице 12 cm^2. Намери лицето на ABCD.
  • Напиши полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
(ДЗИ 2016) Около четириъгълника ABCD е описана окръжност. Страните BC и CD са съответно 4 cm и 8 cm, а диагоналът BD е 4\sqrt7 cm.
  • Ако в четириъгълника може да се впише окръжност, намери лицето на четириъгълника, радиуса на описаната окръжност и радиуса на вписаната окръжност.
15
(ДЗИ 2015) В четириъгълника ABCD \sphericalangle ABC=90^0,AB=8cm,AD=CD=\sqrt29cm,BC=6cm. Намери лицето на четириъгълника.
  • Запиши полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.

Описание на теста

Продължаваме със задачите, давани на държавни зрелостни изпити по математика през годините. Изгледай видео урока със задачите, давани на матури за лице на многоъгълник, част 2 и пререши задачите от него. Реши задачите от теста и ще се справиш за отличен на матурата и в час по математика!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се