new-logo

Тест: Задачи от ДЗИ. Матури. Формули за лице на многоъгълник. Част 2

Тест

Продължаваме със задачите, давани на държавни зрелостни изпити по математика през годините. Изгледайте видео урока за 10. клас "Задачи от ДЗИ. Матури. Формули за лице на многоъгълник. Част 2", пререшете задачите, решете задачите от онлайн упражнението и ще се справите за отличен на матурата и в час по математика.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Диагоналите на ромб се отнасят както 4:5, а лицето му е 100 кв.см. Намерете страната на ромба.
2
(ДЗИ 2011) Лицето на ромб е равно на 24, а сумата от дължините на диагоналите му е равна на 14. Лицето на вписания в ромба кръг е равно на:
3
(ДЗИ 2015) В успоредника ABCD AC=10cm,BD=6cm,\sphericalangle ADB=90^0. Намерете лицето на успоредника.
4
(ДЗИ 2013) Дължината на единия диагонал на ромб е 75% от дължината на другия, а лицето му е 24 кв.см. Радиусът на вписаната в ромба окръжност е:
5
(ДЗИ 2013) Даден е успоредник ABCD със страни AB=10 cm, AD=8 cm и tg\sphericalangle DAB=\frac43. Лицето на успоредника ABCD е равно на:
6
(ДЗИ 2013) Четириъгълникът ABCD със страни AD=5 cm, BC=7 cm е описан окоро окръжност с радиус 3 см. Лицето на ABCD е:
7
(ДЗИ 2012) Даден е ромб с диагонали a и b.Лицето на четириъгълника, чиито върхове са средите на страните на ромба е:
8
(ДЗИ 2012) Трапецът ABCD със страни AB=10, BC=7, CD=4, AD=5 е с лице, равно на:
9
(ДЗИ 2012) В равнобедрен трапец диагоналът има дължина 6\sqrt3 см и сключва с голямата основа ъгъл 30 градуса. Лицето на трапеца е:
10
(ДЗИ 2012) В успоредника ABCD височините DH и DQ са съответно \sqrt15 и 15. Ако \sphericalangle HDQ=60^0, то лицето на успоредника е:
11
(ДЗИ 2012) Даден е успоредник ABCD. Височината BH (H лежи на AD) пресича диагонала AC в точка О и АО:ОС=1:4. Ако лицето на триъгълника АОН е равно на 3 кв.см., то лицето на успоредника ABCD е равно на:
12
(ДЗИ 2011) Лицето на ромб ABCD с диагонал AC=4\sqrt3,\sphericalangle ABC=120^0 е:
13
(ДЗИ 2012) Точките M, N, P, Q са средите съответно на страните AB, BC, CD, DA на четириъгълника ABCD, а MNPQ е правоъгълник с лице 12 кв.см. Намерете лицето на ABCD.
14
(ДЗИ 2016) Около четириъгълника ABCD е описана окръжност. Страните BC и CD са съответно 4 см и 8 см, а диагоналът BD е 4\sqrt7 см. Ако в четириъгълника може да се впише окръжност, намерете лицето на четириъгълника, радиуса на описаната окръжност и радиуса на вписаната окръжност.
15
(ДЗИ 2015) В четириъгълника ABCD \sphericalangle ABC=90^0,AB=8cm,AD=CD=\sqrt29cm,BC=6cm. Намерете лицето на четириъгълника.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се