Упражнение: Аксиоми на стереометрията. Важни задачи


Описание на упражнението

След като се запознахте с всички важни аксиоми в стереометрията, в това онлайн упражнение към видео урока по математика за 12 клас "Аксиоми на стереометрията. Важни задачи" ще затвърдите знанията си за най-важните от тях, за да умеете да ги прилагате при решаване на задачи занапред, както и да получавате шестици в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко равнини е възможно да определят 4 точки, никои три от които не лежат на една права?
5т. 2. Трите върха на триъгълник лежат в една равнина. Кое от твърденията е вярно?
5т. 3. Начупена линия се състои от три отсечки, една от които лежи в равнината \alpha. Колко общи точки има начупената линия с равнината?
5т. 4. Кога три гълъба ще се намират в една равнина?
5т. 5. Начупена линия се състои от три отсечки, нито една от които не лежи в равнината \alpha. Тогава начупената линия има единствена обща точка с равнината.
6т. 6. Свържете вярно твърденията.
6т. 7. Начупена линия се състои от две отсечки. Колко общи точки има тя с една равнина, ако нито една от отсечките не лежи в равнината?
6т. 8. Начупена линия се състои от две отсечки. Ако две точки от една от отсечките лежат в равнината, то начупената линия и равнината имат безброй много общи точки.
6т. 9. Начупена линия се състои от две отсечки. Колко общи точки има тя с една равнина, ако една от отсечките пробожда равнината, т.е. двата края на отсечката лежат в различни полуравнини спрямо равнината?
6т. 10. Начупена линия се състои от три отсечки, една от които пробожда равнината \alpha. Колко общи точки може да има начупената линия с равнината?
6т. 11. Начупена линия се състои от 4 отсечки. Може ли начупената линия и равнина да имат: (Свържете вярно твърденията)
6т. 12. Начупена линия, състояща се от четири отсечки, може да няма нито една обща точка с дадена равнина.
11т. 13. Колко са общите точки на два листа от тетрадка?
  • Забележка: Изберете най-точния термин от предложените.
11т. 14. Архитект Ван Стенен проектирал спортна зала във формата на куб ABCDA1B1C1D1. Диагоналите AC и BD на пода ABCD се пресичат в точка О. Кое е множеството от общите точки на пода ABCD и равнината (A1OC1)?
11т. 15. Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Коя е общата права на равнините (BB1D1) и (ABC)?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!