Упражнение: Честотa. Разпределение на данните по честоти


Описание на упражнението

Честота и разпределение на данните - поредните понятия от статистиката, които ще затвърдите в онлайн упражнението по математика за 11. клас към видео урока "Честотa. Разпределение на данните по честоти." Лесни на пръв поглед, въпросите показват приложението на математиката в реалния живот. Решавайте и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Числото, което показва колко пъти дадена стойност се среща измежду данните, с които разполагаме, се нарича:
5т. 2. Абсолютната честота, разделена на общия брой данни, които имаме, се нарича относителна честота.
5т. 3. При проверка в дневника на 11А клас е установен следния брой отсъстващи ученици за една седмица:
 • 2,1,5,0,0,0,3,2,1,1,4,3,1,0,1,2,3,6,5,2,1,3,4,2,1,1,3,0,0,2.
 • Коя от таблиците показва правилно абсолютната честота?
5т. 4. При проверка в дневника на 11А клас е установен следния брой отсъстващи ученици за една седмица:
 • 2,1,5,0,0,0,3,2,1,1,4,3,1,0,1,2,3,6,5,2,1,3,4,2,1,1,3,0,0,2.
 • Коя от таблиците показва правилно относителната честота?
5т. 5. При проверка в дневника на 11А клас е установен следния брой отсъстващи ученици за една седмица:
 • 2,1,5,0,0,0,3,2,1,1,4,3,1,0,1,2,3,6,5,2,1,3,4,2,1,1,3,0,0,2.
 • Коя от таблиците показва правилно процентите?
6т. 6. Относителната честота ни помага да сравняваме честотни разпределения, за които общия брой наблюдения е различен.
6т. 7. На колко е равна сумата на абсолютните честоти?
6т. 8. На колко е равна сумата от относителните честоти?
6т. 9. При анкетиране на 50 случайно избрани мъже относно възрастта, на която са започнали самостоятелен бизнес, е получена следната извадка, като на картинката.
 • Съставете таблица с абсолютната честота, като групирате данните в 9 интервала с равна дължина.
 • Коя таблица отговаря на изискването?
6т. 10. При анкетиране на 50 случайно избрани мъже относно възрастта, на която са започнали самостоятелен бизнес, е получена следната извадка, като на картинката.
 • Съставете таблица с относителната честота, като групирате данните в 9 интервала с равна дължина.
 • Коя таблица отговаря на изискването?
6т. 11. В таблицата са дадени резултатите от тест по математика на 11Б клас.
 • Свържете дадените интервали с абсолютната честота.
6т. 12. В таблицата са дадени резултатите от тест по математика на 11Б клас.
 • Свържете дадените интервали с относителната честота.
11т. 13. Учениците от 11. клас на едно училище са подали заявления за задължително избираема подготовка (ЗИП) по следните предмети: Български език и литература – 82 ученици Английски език – 14 ученици Математика – 4 ученици Биология – 36 ученици География – 14 ученици История – 20 ученици Философия – 30 ученици Каква е относителната честота на разпределение на данните по предмети? Попълнете с цифри, до две цифри след десетичната запетая.  
11т. 14. Господин Тодоров направил проучване за постъпващите поръчки дневно, за да оптимизира бизнеса си. В таблицата са представени данните за 88 произволно избрани дни.
 • Свържете дадените интервали с абсолютната им честота.
11т. 15. Господин Тодоров направил проучване за постъпващите поръчки дневно, за да оптимизира бизнеса си. В таблицата са представени данните за 88 произволно избрани дни.
 • Свържете дадените интервали с относителната честота.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!