logo

Тест: Тригонометрични функции на остър ъгъл. Важно обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от дадените числа могат да бъдат стойности на sin\alpha?
2
Може ли косинусът на един ъгъл да бъде \frac\sqrt73?
3
Намерете sin\sphericalangle BAC за правоъгълен триъгълник АВС с прав ъгъл при върха С, ако катетът ВС е 8 см, а хипотенузата АВ е 12 см.
4
Намерете cos\sphericalangle BAC за правоъгълен триъгълник АВС с прав ъгъл при върха С, ако катетът AС е 5 см, а хипотенузата АВ е 7 см.
5
Намерете tg\sphericalangle BAC и cotg\sphericalangle BAC за правоъгълен триъгълник АВС с прав ъгъл при върха С, ако катетът AС е 5 см, а катетът ВС е 7 см.
6
Даден е правоъгълен триъгълник АВС с катети AC=b, BC=a, хипотенуза AB=c и \sphericalangle BAC=\alpha ,\sphericalangle CBA=\beta. Свържете всяка тригонометрична функция с израза, на който е равна.
7
Довършете формулите, така че да са верни.
8
Намерете стойността на cos\alpha, ако sin\alpha =\frac35.
9
Намерете стойността на sin\alpha, ако cos\alpha= \frac37.
10
Намерете стойността на sin\alpha, ако tg\alpha= \frac247.
11
Намерете стойността на cos\alpha, ако tg\alpha= \frac125.
12
Свържете всяка от търсените тригонометрични функции със стойността й.
13
Дворът на Пеньо има формата на триъгълник. Той измерил, че единия ъгъл е 90^0, другият ъгъл е 30^0, а страната срещу острия ъгъл е 2 метра. Колко метра оградна тел трябва да си купи Пеньо?
  • Запишете резултата в десетична дроб, закръглена до две цифри след десетичната запетая.
14
Съседът на Пеньо, бай Стамат, има двор с формата на успоредник. Каква е площта на този двор, ако страните му са 6 м и 4 м и косинусът на острия ъгъл е \frac13.
  • Запишете отговора в десетична дроб, закръглена до две цифри след десетичната запетая.
 
15
Тунел с отвор полукръг има диаметър АВ=6 м. Точка C лежи върху AB и е на разстояние 1,4 м. от точка А. Намерете височината на тунела от точка С.
  • Запишете отговора в десетична дроб, закръглена до две цифри след десетичната запетая.

Описание на теста

Чрез онлайн упражнението към видео урока по математика за 10 клас "Тригонометрични функции на остър ъгъл. Важно обобщение" още веднъж ще затвърдите основните си знания от 9 клас за тригонометрични функции. Ще си припомните какво е синус, косинус, тангенс и котангенс, как се пресмятат чрез страните в правоъгълен триъгълник или по дадена някоя от тригонометричните функции. Това е важно, защото предстоят още по-интересни и сложни задачи. А те ще ви гарантират отлични оценки в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се