logo

Тест: Лице на многоъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Лицето на триъгълника АВС, за който е дадено \sphericalangle BAC=30^0,AB=7cm,AC=12cm, е равно на 21cm^2.
2
Точките M, N, P са среди на страните AB, BC, CA на триъгълника ABC. Лицето на триъгълника АВС е 36 кв.см. Намерете лицето на триъгълника MNP.
3
Точките M, N, P са среди на страните AB, BC, CA на триъгълника ABC. Лицето на триъгълника MNP е 7 кв.см. Намерете лицето на триъгълника АВС.
4
Точка М е среда на бедрото AD на трапеца ABCD с лице 64 кв.см. Намерете лицето на триъгълника ВСМ.
5
Точка М е среда на бедрото AD на трапеца ABCD. Лицето на триъгълника ВСМ е 19 кв.см. Намерете лицето на ABCD.
6
Свържете всяка от фигурите с формулата й за лице.
7
За успоредник ABCD е дадено \sphericalangle A=30^0,AD=6cm,S=27cm. Страната АВ е равна на:
8
За успоредник ABCD е дадено \sphericalangle B=150^0,AD=10cm,AB=12cm. Намерете лицето на успоредника.
9
Дадено е, че \triangle ABC\sim \triangle A1B1C1 и AB=3A1B1,SABC=27cm^2. Намерете лицето на \triangle A1B1C1.
10
За триъгълник АВС е дадено \sphericalangle A=30^0,AC=12cm,S=54cm^2. Намерете дължината на страната АВ.
11
Около окръжност с радиус 5 см е описан равнобедрен трапец с лице 70 кв.см. Намерете бедрото на трапеца.
12
Около окръжност е описан равнобедрен трапец с лице 176 кв.см. и бедро 11 см. Намерете радиуса на окръжността.
13
Намерете площта на овощна градина с формата на триъгълник, ако две от страните й са 25 м и 40 м, а ъгълът между ъглополовящите на ъглите срещу тези страни е 105^0.
14
Детска площадка е с формата на трапец с взаимно перпендикулярни диагонали, равни на 8 м и 15 см. Каква сума ще заплати общината за безопасна настилка, ако 1 кв.м струва 27 лв.?
15
Даден е успоредник ABCD. Върхът му С е свързан със средата М на страната AD. Каква част е лицето на четириъгълника ABCM от лицето на дадения успоредник ABCD? Отговорът запишете като десетична дроб.

Описание на теста

След като изгледахте видео урока по математика за 10. клас "Лице на многоъгълник" и си припомнихте формулите за лице на триъгълник, успоредник, ромб и трапец, в онлайн теста ще затвърдите наученото, за да се подготвите за предстоящите нови формули за лица на фигури. Решавайте и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се