new-logo

Тест: Лице на многоъгълник

Тест

След като изгледахте видео урока по математика за 10. клас "Лице на многоъгълник" и си припомнихте формулите за лице на триъгълник, успоредник, ромб и трапец, в онлайн теста ще затвърдите наученото, за да се подготвите за предстоящите нови формули за лица на фигури. Решавайте и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Лицето на триъгълника АВС, за който е дадено \sphericalangle BAC=30^0,AB=7cm,AC=12cm, е равно на 21cm^2.
2
Точките M, N, P са среди на страните AB, BC, CA на триъгълника ABC. Лицето на триъгълника АВС е 36 кв.см. Намерете лицето на триъгълника MNP.
3
Точките M, N, P са среди на страните AB, BC, CA на триъгълника ABC. Лицето на триъгълника MNP е 7 кв.см. Намерете лицето на триъгълника АВС.
4
Точка М е среда на бедрото AD на трапеца ABCD с лице 64 кв.см. Намерете лицето на триъгълника ВСМ.
5
Точка М е среда на бедрото AD на трапеца ABCD. Лицето на триъгълника ВСМ е 19 кв.см. Намерете лицето на ABCD.
6
Свържете всяка от фигурите с формулата й за лице.
7
За успоредник ABCD е дадено \sphericalangle A=30^0,AD=6cm,S=27cm. Страната АВ е равна на:
8
За успоредник ABCD е дадено \sphericalangle B=150^0,AD=10cm,AB=12cm. Намерете лицето на успоредника.
9
Дадено е, че \triangle ABC\sim \triangle A1B1C1 и AB=3A1B1,SABC=27cm^2. Намерете лицето на \triangle A1B1C1.
10
За триъгълник АВС е дадено \sphericalangle A=30^0,AC=12cm,S=54cm^2. Намерете дължината на страната АВ.
11
Около окръжност с радиус 5 см е описан равнобедрен трапец с лице 70 кв.см. Намерете бедрото на трапеца.
12
Около окръжност е описан равнобедрен трапец с лице 176 кв.см. и бедро 11 см. Намерете радиуса на окръжността.
13
Намерете площта на овощна градина с формата на триъгълник, ако две от страните й са 25 м и 40 м, а ъгълът между ъглополовящите на ъглите срещу тези страни е 105^0.
14
Детска площадка е с формата на трапец с взаимно перпендикулярни диагонали, равни на 8 м и 15 см. Каква сума ще заплати общината за безопасна настилка, ако 1 кв.м струва 27 лв.?
15
Даден е успоредник ABCD. Върхът му С е свързан със средата М на страната AD. Каква част е лицето на четириъгълника ABCM от лицето на дадения успоредник ABCD? Отговорът запишете като десетична дроб.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се