Упражнение: Лице на повърхнина на призма


Описание на упражнението

В онлайн упражнението към видео урока по математика за 12. клас "Лице на повърхнина на призма" ще преговорите и затвърдите формулите за лице на околна повърхнина и за лице на пълна повърхнина на призма. Ще прилагате наученото, за да пресмятате елементите на призмата - основен ръб, околен ръб, диагонал. Решавайте и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Лицето на околната повърхнина на призма е произведението от лицата на околните стени.
5т. 2. С коя от формулите се пресмята лице на околна повърхнина на призма?
5т. 3. За да пресметнем лицето на пълната повърхнина на правилна четириъгълна призма, ще съберем лицата на колко стени на призмата?
5т. 4. С коя от формулите се пресмята лице на пълната повърхнина на призма?
5т. 5. Правилна триъгълна призма има основен ръб 3 см и височина 4 см. По кой начини е правилно да намерим лицето на околната повърхнина?
6т. 6. Ръбът на куб е 3 см. Намерете лицето на околната и на пълната повърхнина.
6т. 7. Дадена е правилна триъгълна призма с основен ръб 2 см и диагонал на околна стена 2\sqrt2. Намерете лицето на околната и на пълната повърхнина.
6т. 8. Намерете лицето на повърхнината на правоъгълен паралелепипед с ръбове 42 см, 36 см и 28 см.
6т. 9. Диагоналът на куб е 5 см. Намерете лицето на повърхнината на куба.
6т. 10. Намерете дължината на страната на куб с лице на повърхнина 18 816 кв.см.
6т. 11. Всички стени на паралелепипед са еднакви ромбове. Ако страната на ромба е 10 см, а острият му ъгъл е 60^0, намерете лицето на повърхнината му.
6т. 12. Дадена е права призма с основа правоъгълен триъгълник с катети 5 см и 12 см. Лицето на пълната повърхнина е 300 кв.см. Намерете височината на призмата.
11т. 13. Основните ръбове на права триъгълна призма са 6 см, 8 см и 10 см. Лицето на повърхнината е 72 кв.см. Намерете височината на призмата.
11т. 14. Намерете лицето на околната повърхнината на правилна четириъгълна призма с основен ръб 5\sqrt2 см. Диагоналът на призмата образува ъгъл 30^0 с околна стена.
  • Запишете верния отговор в десетична дроб, закръглена до две цифри след десетичната запетая.
11т. 15. Правилна шестоъгълна призма има основен ръб 3 см. Намерете лицето на околната повърхнина, ако малкият диагонал на призмата сключва с основата ъгъл 60^0.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!