Упражнение: Пресечена пирамида. Лице на повърхнина


Описание на упражнението

След интересното видео към урока по математика за 12. клас "Пресечена пирамида. Лице на повърхнина", ред е на още по-интригуващото упражнение. Какво е пресечена пирамида, как се намира лице на околна повърхнина и лице на пълна повърхнина на пресечена пирамида? Ако знаете отговорите на тези въпроси, с лекота ще решите задачите и ще се подготвите за часовете в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от начертаните фигури е пресечена пирамида?
5т. 2. Пресечена пирамида е многостен с върхове върховете на основата на пирамида и на нейното диагонално сечение.
5т. 3. Какви фигури са околните стени на правилна пресечена пирамида?
5т. 4. Апотемата на правилна пресечена пирамида е равна на височината на околната стена.
5т. 5. Коя от формулите е за лице на околна повърхнина на пресечена пирамида?
6т. 6. Периметърът на основата на правилна триъгълна пирамида е 15 см. Периметърът на малката основа, получена при сечението на пирамидата с успоредна на основата равнина, е 9 см. Апотемата на пресечената пирамида е 4 см. Намерете лицето на околната повърхнина на пресечената пирамида.
6т. 7. Дадена е правилна петоъгълна пресечена пирамида ABCDEA_1B_1C_1D_1E_1. Основните ръбове AB=11 см, A_1B_1=5 см, апотемата е 10 см. Намерете лицето на околната повърхнина на пресечената пирамида.
6т. 8. Намерете броя на околните стени на правилна пресечена пирамида, ако знаете, че околните ръбове на голямата и малката основи са съответно 10 см и 7 см, апотемата е 8 см, а лицето на околната повърхнина е 272 кв.см.
6т. 9. Дадена е правилна четириъгълна пресечена пирамида с основни ръбове aа и b, апотема k, височина h, лице на околната повърхнина S, лице на пълната повърхнина S_1. Свържете дадените стойности със съответните елементи, които се търсят.
6т. 10. Основните ръбове на правилна четириъгълна пресечена пирамида са 6 см и 8 см, а околният ръб е 3 см. Намерете лицето на пълната повърхнина на пирамидата.
6т. 11. Лицата на основите на пресечена пирамида са 36 кв.см и 81 кв.см., а височината й е 15 см. Околните й ръбове са продължени до получаване на пирамида. Колко е височината на получената пирамида?
6т. 12. Правилна пресечена триъгълна пирамида има височина 4 см, околен ръб 5 см и малък основен ръб \sqrt{3} см. Намерете големия основен ръб.
11т. 13. Дадена е правилна петоъгълна пресечена пирамида с основни ръбове 1 см и 7 см, околен ръб 5 см. Намерете лицето на околната повърхнина.
11т. 14. Дадена е правилна триъгълна пресечена пирамида. Основните ръбове са 2 см и 8 см, височината е 2 см. Намерете околния ръб на пресечената пирамида.
11т. 15. Дадена е правилна четириъгълна пресечена пирамида. Височината е 7 см, диагоналът е 11 см, околният ръб е 9 см. Намерете големия основен ръб.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!