Упражнение: Пресечена пирамида. Лице на повърхнина


Описание на упражнението

След интересното видео към урока по математика за 12. клас "Пресечена пирамида. Лице на повърхнина", ред е на още по-интригуващото упражнение. Какво е пресечена пирамида, как се намира лице на околна повърхнина и лице на пълна повърхнина на пресечена пирамида? Ако знаете отговорите на тези въпроси, с лекота ще решите задачите и ще се подготвите за часовете в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от начертаните фигури е пресечена пирамида?
5т. 2. Пресечена пирамида е многостен с върхове върховете на основата на пирамида и на нейното диагонално сечение.
5т. 3. Какви фигури са околните стени на правилна пресечена пирамида?
5т. 4. Апотемата на правилна пресечена пирамида е равна на височината на околната стена.
5т. 5. Коя от формулите е за лице на околна повърхнина на пресечена пирамида?
6т. 6. Периметърът на основата на правилна триъгълна пирамида е 15 см. Периметърът на малката основа, получена при сечението на пирамидата с успоредна на основата равнина, е 9 см. Апотемата на пресечената пирамида е 4 см. Намерете лицето на околната повърхнина на пресечената пирамида.
6т. 7. Дадена е правилна петоъгълна пресечена пирамида ABCDEA1B1C1D1E1. Основните ръбове AB=11 см, A1B1=5 см, апотемата е 10 см. Намерете лицето на околната повърхнина на пресечената пирамида.
6т. 8. Намерете броя на околните стени на правилна пресечена пирамида, ако знаете, че околните ръбове на голямата и малката основи са съответно 10 см и 7 см, апотемата е 8 см, а лицето на околната повърхнина е 272 кв.см.
6т. 9. Дадена е правилна четириъгълна пресечена пирамида с основни ръбове aа и b, апотема k, височина h, лице на околната повърхнина S, лице на пълната повърхнина S1. Свържете дадените стойности със съответните елементи, които се търсят.
6т. 10. Основните ръбове на правилна четириъгълна пресечена пирамида са 6 см и 8 см, а околният ръб е 3 см. Намерете лицето на пълната повърхнина на пирамидата.
6т. 11. Лицата на основите на пресечена пирамида са 36 кв.см и 81 кв.см., а височината й е 15 см. Околните й ръбове са продължени до получаване на пирамида. Колко е височината на получената пирамида?
6т. 12. Правилна пресечена триъгълна пирамида има височина 4 см, околен ръб 5 см и малък основен ръб \sqrt3 см. Намерете големия основен ръб.
11т. 13. Дадена е правилна петоъгълна пресечена пирамида с основни ръбове 1 см и 7 см, околен ръб 5 см. Намерете лицето на околната повърхнина.
11т. 14. Дадена е правилна триъгълна пресечена пирамида. Основните ръбове са 2 см и 8 см, височината е 2 см. Намерете околния ръб на пресечената пирамида.
11т. 15. Дадена е правилна четириъгълна пресечена пирамида. Височината е 7 см, диагоналът е 11 см, околният ръб е 9 см. Намерете големия основен ръб.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!