Упражнение: Какво е рента? Всичко най-важно и решени задачи


Описание на упражнението

Продължавате да се упражнявате върху задачите за рента, след като сте се запознали с понятието във видео урока "Какво е рента?Всичко най-важно и решени задачи". Знаейки формулата за рента R=Kq^n\fracq-1q^n-1 ще можете да намирате всеки един от неизвестните елементи в задачите от онлайн упражнението по математика за 11. клас. Това ще ви помогне да изкарвате отлични оценки в часовете по математика и в живота. Решавайте и се забавлявайте с нашите герои Пеньо и банкера!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Предприемачът Пеньо инвестирал 13 000 лв. във фирма "Успяващите ООД" за 6 години с лихвен процент 4,5%.
 • Сумата 13 000 лв. се нарича вложен капитал и се означава с К във формулата за рента.
5т. 2. Предприемач влага във фирма за 6 години сумата 20 000 лв. с лихвен процент 4%.
 • Периодът се означава с p във формулата за рента и в конкретната задача е равен на 6.
5т. 3. Предприемач влага във фирма за 6 години сумата 20 000 лв. с лихвен процент 4%.
 • Лихвеният множител е:
5т. 4. Иванчо вложил във фирмата на Марийка 100 000 лв. за 5 години с лихва 5%.
 • Рентата е изплатена, когато:
5т. 5. Марийка решила да върне жеста на Иванчо и инвестирала в неговата фирма 10 000 лв. за 8 години с лихва 5%. Така Иванчо се задължил да плаща ежегодна рента в размер на 1 547,12 лв.
 • Рентата от 1 547,12 лв. е пресметната по формулата R=Kq^n\fracq^n+1q+1
6т. 6. Пеньо продължил да инвестира и в поредната фирма вложил 16 000 лв. за 4 години при годишна лихва 5%. Каква рента ще получава всяка година?
6т. 7. Бизнесдамата Пенка не изостанала от модата и инвестирала в "Змей ООД" 28 000 лв. при лихва 2,5% за срок от 3 години. Каква ще е нейната едногодишна рента?
6т. 8. Предприемач инвестирал 43 000 лв. за 2 години при годишна лихва 3%, но се договорил да получава месечна рента. Каква ще е сумата, която ще получава всеки месец (с точност до левове)?
 • Упътване: 2 години х 12 месеца = 24 (период)
 • \frac312=0.25% (месечна лихва)
6т. 9. Каква месечна рента ще получава инвеститор, ако е вложил 167 000 лв. за 5 години с годишна лихва 4%?
6т. 10. Колко лева трябва да инвестира Пеньо в "Змей ООД" при лихва 4%, за да получава 6 години рента от по 1 907,73 лв.?
 • Упътване: Заместете във формулата за рента и съставете уравнение с неизвестно К.
6т. 11. За колко години предприемач трябва да вложи 25 000 лв. при годишна лихва 3,5%, за да получава ежегодно 6 807,20 лв. рента?
 • Упътване: Заместете във формулата за рента и съставете уравнение с неизвестно n.
6т. 12. За каква годишна лихва трябва да се споразумее предприемачът Пеньо с банкера, ако иска да получава в продължение на 9 години рента 4 410,42 лв. и е инвестирал 36 000 лв?
 • Упътване: Заместете във формулата за рента и съставете уравнение с неизвестно q, а след това намерете p от формулата за лихвен множител.
11т. 13. Баба Ганка решила да осигури старините си и след консултация с финансов съветник инвестирала малка сума във фирма "Змей ООД" за 3 години при годишна лихва 2% и получавала 277,44 лв. годишна рента.  
11т. 14. Първокурсникът Игнат проявил предприемачески усет и инвестирал събраните от абитуриентския бал 2000 лв. в преуспяващата фирма "Змей ООД" и през четирите години на следването си получавал годишна рента 564,04 лв.
 • При какъв лихвен множител е станало това?
11т. 15. Бизнесдамата Пенка инвестирала 6 000 лв. при годишна лихва 2,5% и получавала рента от 2 100,59 лв. За колко години е вложила парите си?  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!