new-logo

Тест: Геометрична прогресия. Всичко най-важно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В магазин за компютърна техника в наличност имат флаш памети с капацитет 4GB, 8GB, 16GB, 32GB и 64GB.
  • Каква числова редица образуват числата?
2
Кои от изброените числови редици са геометрични прогресии?
3
Подредете числата, така че да образуват нарастваща геометрична прогресия.
4
При отпечатване на книги размерът на страниците често се означава с термините "фолио", "кварто" и "октаво". Тези термини показват колко пъти трябва да се сгъне големият печатен лист, за да се получи страница от книга с определен формат. По-малките страници имат формат \frac116, \frac132, ...
  • Какъв е следващият формат?
5
Дадена е числовата редица 3, 9, Y, 81. На кое число е равно Y, ако знаем, че числовата редица е геометрична прогресия?
  • (Запишете отговора с цифри.)
6
Кое е излишното число в редицата 2, 4, 6, 8, 16, за да бъде тя геометрична прогресия?
7
Дадена е геометричната прогресия 3, 6, 12, 24, ...
  • Кой е шестият член?
8
Намерете петия член на геометричната прогресия:
  • 54, -18, 6, ...
9
Геометрична прогресия е определена чрез a1=5, q=2, n=5.
10
За геометрична прогресия е дадено:
  • a1=27
  • q=-\frac13
  • a5=?
11
Първите четири члена на геометрична прогресия с първи член 2 и частно 3 са:
12
За геометрична прогресия са дадени a1=81, q=-\frac23. Свържете числата със съответния член в тази прогресия.
13
В американския град Денвър през 1935 г. едно писмо поставя началото на лавина от писма в цялата страна. Подателят е основоположник на т.нар. верижни писма. Чрез такова писмо получавате 1 списък с 5 адреса. Изпращате 10 стотинки на първия адрес, задрасквате го и в края на списъка добавяте своя адрес. След това изпращате писмото на 5 свои приятели, които повтарят указанията и всеки изпраща отново на 5 получателя, т.е. изпратени са писма до 25 човека, които продължават по веригата и изпращат общо 125 писма и т.н.
  • По каква формула може да се пресмятат броят на получателите на писма като знаем, че се получава числова редица 1, 5, 25, 125, ...?
14
Град Алгебрикус има 100 000 жители на 1 януари 2000 година. Колко жители ще има този град на 31 декември две хиляди и N-та година, ако средният годишен прираст на населението е 2%?
15
Намерете частното на геометрична прогресия, ако нейните членове са дължините на страните на правоъгълен триъгълник.

Описание на теста

Затвърди знанията си от видео урока по математика за 10. клас върху геометрична прогресия чрез онлайн теста. Решавайки задачите от теста, ще провериш дали умееш да разпознаваш геометрична прогресия, ще упражниш намирането на първи член, на частно, на произволен член от геометрична прогресия. Така ще затвърдиш знанията си и ще изкарваш шестици в училище. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се