logo

Тест: Задачи от ДЗИ. Матури. Формули за лице на триъгълник. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
(ДЗИ 2016) Лицето на триъгълника ABC със страна BC=2cm, \sphericalangle ABC=45^0 е 3cm^2. Дължината на страната AC е:
2
(ДЗИ 2016) За успоредника ABCD е дадено, че AB=8 cm, AD=7 cm и AC=13 cm. Разстоянието от върха С до правата АВ е:
3
(ДЗИ 2015) За трапеца ABCD е дадено, че OC:AC=1:3, където О е пресечната точка на диагоналите. Ако лицето на триъгълника АОВ e 36 cm^2, то лицето на триъгълника DOC е равно на:
4
В триъгълника АВС, AC=8cm,BC=12cm,\sphericalangle ACB=150^0. Ако CL е ъглополовяща на \sphericalangle ACB, то лицето на триъгълника ACL е:
5
(ДЗИ 2010) На чертежа CH е височина към хипотенузата АВ на правоъгълния триъгълник АВС. Ако АН = 1 cm и СН = 2 cm, лицето на триъгълника АВС е:
6
(ДЗИ 2014) В успоредника ABCD точка М лежи на страната CD, така че DM:DC=2:7. Ако AC пресича ВМ в точка О и лицето на триъгълника МОС е 50 cm^2, то лицето на триъгълника АВО е равно на:
7
(ДЗИ 2013) Височината към хипотенузата в правоъгълен триъгълник има дължина 6 cm и сключва с един от катетите ъгъл 30^0. Лицето на триъгълника е:
8
(ДЗИ 2011) За триъгълника АВС на чертежа точка М е средата на ВС, а точка N е средата на АВ. Правите AM и CN се пресичат в точка О. Каква част от лицето на триъгълника АВС е лицето на триъгълника MNО?
  • Упътване: Използвай, че MN е средна отсечка в ABC, а т. О е медицентър и изрази лицата на всички триъгълници.
9
(ДЗИ 2016) Намери страната AC и лицето на остроъгълен триъгълник АВС със страни AB = 8 cmBC = 7 cm и \sphericalangle BAC = 60^0.
10
(ДЗИ 2016) Намери разстоянието от върха С до страната АВ на триъгълника АВС, ако AC=5,BC=8,\sphericalangle ACB=60^0.
11
(ДЗИ 2015) Точките М и N лежат съответно на страните АС и ВС на триъгълника АВС, АМ=2СМ, CN=2BN и лицето на триъгълника MNC е 14 cm^2.
  • Намери лицето на триъгълника АВС.
12
(ДЗИ 2012) Намери лицето на правоъгълен триъгълник с хипотенуза 5 сm и сбор от дължините на катетите 6 сm.
13
Страните на триъгълник ABC са BC = 4 cm, AC = 13 cm, AB = 15 cm. Намери лицето на триъгълника, радиуса на вписаната в триъгълника окръжност, радиуса на описаната около триъгълника окръжност, височината към BC.
  • Свържи търсените елементи с дадените стойности.
14
Периметърът на равнобедрен триъгълник е 18 cm. Основата му е с 3 cm по-голяма от бедрото. Намери дължината на радиуса на описаната около триъгълника окръжност.
15
(ДЗИ 2014) Четириъгълникът ABCD е вписан в окръжност и описан около окръжност.
  • Ако \sphericalangle DAC = \sphericalangle DBA = 30^0 и AC = 4 cm, намери радиусите на вписаните окръжности в триъгълниците АВС и ACD.

Описание на теста

След като в два видео урока по математика за 10. клас разгледахме някои от задачите, давани на матури, които се решават чрез лица на триъгълници, в този онлайн тест ще имаш възможност да се справиш и с други задачи, давани на държавни зрелостни изпити. Това не само ще ти помогне да се справиш отлично на матурата по математика, а и да се подготвиш за часовете и да нямаш проблеми с лицата на триъгълниците. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се