Упражнение: Модулни неравенства от вида |ax+b| < c


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Модулни неравенства от вида |ax+b|<c " по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили метода за решаване на модулно неравенство. Сечението на кои неравнства е решение на модулното неравенство |ax+b|<c ? Задачите от теста ще ви помогнат да си припомните свойствата на модула. Решете задачите от теста, за да упражните задачите с модулни неравенства и затвърдите знанията си. Работете, за да сте най-добрите по математика в 8. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че ако |x|<4, то x<4 и -x<4 ?
5т. 2. Вярно ли е, че ако |x|<4 , то е в сила двойното неравенство -4<x<4 ?
5т. 3.
  • На чертежа изобразеният интервал е решение на неравенството
5т. 4. Вярно ли е, че |x|=|-x| ?
5т. 5. Решение на модулното неравенствo |x+2|<0 e
6т. 6. Ако |x-1|<1, то решението на модулното неравенство е решение на системата от неравенства
6т. 7. Решение на модулното неравенство |x-2|<2
  • e решението на двойното неравенство
6т. 8. Дадено е неравенството |5-3x|\leq 1.
  • Решение на модулното неравенство е решение на системата, включаща неравенствата
6т. 9. Решение на модулното неравенство |5-3x|\leq 1 е множеството от числа
6т. 10. Решение на модулното неравенство |5x-15|<5 e решението на двойното неравенство
6т. 11. Решението на модулното неравенство |5x-15|<5 e
6т. 12. Решение на неравенството |7x-3|\leq 0 e
11т. 13. Намерете решението на модулното неравенство |(2x-3)(2x+3)-4x^2+x|<11.
11т. 14. Дадено е неравенството |(x+1)(x-2)-x^2|<4. Кои естествени числа са решение на неравенството ?
11т. 15. Дадено е неравенството |x-3|+4|2x-6|<18.
  • Кои са целите числа, които са решение на неравенството?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!