logo

Тест: Формула за корените на квадратно уравнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Определете коефициентите на квадратните уравнения и свържете правилно отговорите с техните задачи.
2
Изберете правилните формули за намиране на корените на уравнението 4x^2+x-5 = 0.
3
Решете уравнението \boldsymbol4x^2+x-5 = 0 и изберете верните отговори за неговите корени.
4
Намерете дискриминантата на всяко от уравненията и определете колко корена има всяко от тях в зависимост от получените стойности за нея.
 • Свържете уравненията с верните отговори.
5
Дадено е уравнението:
 • \boldsymbol3x^2-7x+2=0
 • Посочете верните твърдения за него.
6
Намерете корените на уравнението \boldsymbolx^2-2x-3 = 0 и посочете кои от твърденията са грешни.
7
Намерете корените на уравнението  \boldsymbol\frac12x^2-x - 8 = 0.
8
Намерете корените на уравнението \boldsymbolx^2+5x+10 = 5.
9
Решете уравненията:
 • \boldsymbolx^2+2x-3 = 0 , с корени \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2, (x1<x2)
 • \boldsymbol11m^2+10m-1 = 0, с корени \boldsymbolm1 и \boldsymbolm2, (m1<m2)
 • Подредете получените числа за корените на уравненията, като поставите най-малкото най-горе, най-голямото най-долу.
10
 • Решете уравненията и изберете верните отговори.
 • а) \boldsymbolx^2+2x+1 = 0
 • б) \boldsymbolx^2+2x + 22 = 0
11
Сумата от две числа е 13, а тяхното произведение е 40. Намерете числата.
 • Напишете отговорите на празните места в текста като напишете първо по-малкото число.
12
Лили намислила положително число \boldsymbolx, (x>0). Умножила го по 3, полученото събрала с 2 пъти квадрата на намисленото число и получила 27.
 • Кое число е намислила Лили?
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
13
Намерете дискриминантата на квадратното уравнение:
 • 2\mathbfkx^2 - \mathbfkx +\frac12 = 0
 • При каква стойност за \mathbfk тази дискриминанта е равна на 0?
14
Даден е правоъгълник с лице 16 квадратни сантиметра. Eдната му страна b е с 4 сантиметра по-голяма от другата страна a.
 • Намерете на колко сантиметра са равни страните на правоъгълника.
15
Разкрийте скобите и решете полученото уравнение:
 • \boldsymbol(x-1)^2-(x\sqrt5+1)(x\sqrt5-1) = 0
 • Вярно ли е, че сумата от намерените корени е -0,5?

Описание на теста

Хайде, затвърди наученото от видео урока по математика за 10. клас върху формула за корените на квадратно уравнение, като направиш онлайн теста и си гарантирай успех в часовете! Ще се научиш да намираш дискриминантата на квадратното уравнение и според нейната стойност да разбираш колко корена има то. Ще станеш по-бърз в намирането на корените, като ги изразяваш чрез коефициентите на квадратното уравнение. След всичко това, решаването на всяко квадратно уравнение ще бъде като детска игра. Приятен тест!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се