new-logo

Тест: Ъгъл между две прави в пространството

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко градуса е ъгълът между две успоредни прави в пространството?
2
Какво наричаме ъгъл между две пресичащи се прави в пространството?
3
Ъгълът между правите a и b, показани на чертежа, е 150^0.
4
Равнините, показани на чертежа, са успоредни. Колко градуса е ъгълът между кръстосаните прави а и b?
5
Ъгълът между кръстосаните прави а и b е 60^0. Трите равнини, показани на чертежа са успоредни. Колко градуса е ъгълът между правите m и n, ако правата а е успоредна на m, а b е успоредна на n?
6
Даден е куб ABCDA1B1C1D1.На колко градуса е равен ъгълът между кръстосаните прави DC и A1C1?
7
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. На колко градуса е равен ъгълът между правите AC и BC1?
8
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. На колко градуса е равен ъгълът между правите AD1 и BA1?
9
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Диагоналите на долната и горната основи на куба се пресичат съответно в точките O и O1. Кой от ъглите НЕ Е равен на ъгъла между кръстосаните прави OA1 и BC?  
10
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Свържете градусите с ъглите между правите.
11
В правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1 са дадени AB=2\sqrt3 cm, AD=2cm. Ъгълът между диагоналите на правоъгълника A1B1C1D1 е 60^0.
12
Дадена е триъгълна пирамида ABCD. Точките M, N, P са средите съответно на AD, BD, CD.
  • Намерете \sphericalangle MPN, ако \sphericalangle CAB=60^0, \sphericalangle ABC=45^0.
13
Даден е куб ABCDA1B1C1D1 с дължина на ръба а. Диагоналите на основата АВCD се пресичат в точка О. Косинусът на ъгъла между кръстосаните прави OA1 и ВС е равен на:
  • Упътване: Постройте през т. О права, успоредна на ВС, която пресича АВ в т. М. Изразете нужните страни чрез a.
14
Основата ABCD на четириъгълната пирамида ABCDS е квадрат и SA=SB=SC=SD=AB. Намерете ъглите мeждu правите SD и AB и между правите SD и BC.
15
Дадена е правилна триъгълна пирамида ABCD с основа равностранния триъгълник ABC със страна 2 см и околен ръб DA=\sqrt2 см. Ако М е среда на ръба АВ, намерете ъгъла между правите DM и BC.

Описание на теста

Покажи какво научи от видео урока по математика за 10. клас върху ъгъл между две прави, като решиш въпросите от този онлайн тест. Как се определя ъгълът между пресекателни, успоредни и кръстосани прави в пространството - лесно е, ако си изгледал внимателно видеото. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се